|

Dette er IF Frøy

Det var ikke enkelt å få 200 våryre Frøy Kids til å stå stille og se inn i kameraet. Kort tid etter at bildet var tatt var småfantene og deres trenere heldigvis på vei ut i skogen. Foto: Tobias Strøm

Se på dette flotte bildet: Det viser hva IF Frøy er og hva klubben står for. Og det viser hvor viktig der er å jobbe for best mulig vilkår for denne gjengen og alle andre frøyere.

Bildet ble tatt på Haraløkka før treningen mandag 2. mai. Nesten 200 unge syklister og mange trenere klarte å samle seg foran kameralinsen til Tobias Strøm – som for anledningen hadde klatret opp på en transformatorboks for å komme opp i høyde..

Bildet er flott. Det lyser sykkelglede og barns livslyst ut av det. Det viser den viktigste delen av klubbens virksomhet – ungene på Oslo Øst.

Bildet forteller også en historie om hvor viktig det er at denne gjengen – og selvsagt alle andre syklister – får lov til å utfolde seg på sykkelen i nærområdene i Østmarka. Dessverre er ikke det noen selvfølgelighet.

– Barne- og ungdomsgruppene i IF Frøy har gjort en fantastisk jobb i mange år. I dag har vi 70 trenere og ledere som sørger for å gi et tilbud til sykkelglade småfanter. Selv det er ikke nok – vi har barn på ventelister, forteller IF Frøys daglige leder Jørn Michalsen.

– Den kontinuerlige jobben med å skape aktivitet for Frøy Kids og alle andre klubbmedlemmer på sti og landevei er klubbens viktigste oppgave. Men nå har vi en like stor jobb med å sørge for at vilkårene for sykling ikke blir dårligere. Både Oslo kommunes lunkne holdning til terrengsykling og planene om nasjonalpark kan gjøre det vanskelig, fortsetter Michalsen.

Han legger til at klubben tar mange initiativ og ønsker å samarbeide med alle gode krefter slik at Østmarka fortsatt skal være et eldorado for alle som ønsker å være i fysisk aktivitet – inkludert de som sykler – nå og i overskuelig fremtid.

– Den jobben vi nå gjør er avgjørende – ikke bare for Frøy Kids på bildet – men også for deres barn, barnebarn og oldebarn, påpeker klubbens daglige leder.