Comp holder teorikveld mandag 08.04 kl. 19:00

Kveldens temaer er trening VS restitusjon og oppkjøring til ritt

Evenementet finner sted hos Volvo Lastebiler i Strømsveien 314. Carl Erik vil forklare bakgrunnen og prinsippene rundt de ulike øktene som vil bli benyttet av Comp i år, og samspillet mellom riktig type og mengde trening opp mot restitusjon. Det vil også bli snakket om hvordan man skal bygge seg opp mot ritt mann satser spesielt på. Utgangspunktet for kvelden, er at vi her skal ha en mulighet for å diskutere og få en del svar på ting vi lurer på relatert til de aktuelle temaene.

Det vil bli holdt flere teorikvelder med ulike temaer gjennom sommeren. Tid og sted er angitt i treningsoppsettet til Comp.