|

72 frøyere har fått baneakkreditering

Denne flotte gjengen med ungdommer, eldre, langvarige medlemmer og nyinnmeldte var på samling i velodromen søndag 10. desember

Med spesiell vekt på ungdommer var nesten 40 syklister fra IF Frøy på akkrediteringskurs i Asker-velodromen. Nå har klubben 72 medlemmer som har en eller annen form for baneakkreditering.

– Med forbehold om at noen kan ha akkrediteringskurs uten av vi vet det, har vi nå 72 syklister som har tatt introduksjonskurset, 67 som har kurs A1 og 29 som har tatt A2. Det er vi veldig fornøyd med. Dette gir en flying start for å fortsette banesatsingen når velodromen offisielt åpner etter nyttår.

Lang, lang rekke med Frøy-rekrutter gjør seg klar til første tur på velodromen.

Det sier Espen Hillmann. Han er nestleder og banekomiteleder i IF Frøy, og har vært kursleder på fem kurs de siste to helgene.

IF Frøy  la alt i 2020 en strategi for arbeidet fram til åpningen åpningen. Den sa at klubben ønsket å være Oslo ledende på banesykling. I tillegg til å akkreditere syklister har klubben utdannet instruktører for å holde akkrediteringskurs og funksjonærer som kan arrangere ritt.

– Vi har gjort et solid stykke arbeid, men det er nå den virkelig jobben starter. IF Frøy ønsker  bidra til aktivitet i velodromen, i form av egne treninger, treninger på kryss av klubbene og ritt av alle slag.

Søndag var kursene opprinnelig påtenkt for klubbens ungdommer, men på grunn av stor påmelding ble kursene utvidet fra ett til to. Det ga mulighet for at også voksne syklister fikk tilbud om kurs. Nen av dem meldte seg inn i klubben samtidig som de registrerte seg på kurs.

– Vi ønsker at vårt banesyklingtilbud skal være attraktivt både for nye og gamle medlemmer. Samtidig ønsker vi å samarbeide både med velodromen, andre klubber og regionen for å skape et tilbud på tvers av klubbene. Det er viktig at også syklister i mindre klubber også får et godt tilbud. IF vil bistå for å få det til, påpeker Hillmann. IF Frøy planlegger nå aktiviteten etter nyttår, og vil sørge for at medlemmene får glede av sine kurs. Det blir også mulighet til å ta akkrediteringskurs for de som ikke har det eller ønsker å utvide til A2.

 – Det har vært fine dager i velodromen. Fra søndagens kurs vil jeg spesielt takk ungdommene Madeleine Götz, Patrick Mørk, Henriette Götz,  Ånund Eggen-Vaa og Håkon Grude som fartsholdene under den praktiske banesyklingen, avslutter Espen Hillmann.

Espen Hillmann instruerer kursdeltakerne før de slipper inn på banen. Foto: Per Christian Mørk