|

Vil du bli med som funksjonær på baneritt?

I Sola har en gruppe funksjonærer fra flere klubber ansvaret for å arrangere ritt. Målet er å få til det samme i Asker. Oppservante frøyere kan se klubbmedlemmene Øyind Øen Danielsen og Morten Riis Andersen på studietur. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

Arbeidet med å skape aktivitet i velodromen i Asker er i full gang. Nå trenger vi sykkelentusiaster som kan være med som funksjonærer på baneritt. De som melder seg får følge utviklingen av en helt ny æra for sykling på Østlandet fra dag en.

Å sørge for korrekt start er en av oppgavene for funksjonærer i velodromen Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

IF Frøy er allerede godt i gang med å utdanne funksjonærer, og har blant annet hatt flere medlemmer som har vært på studietur på velodromen i Sola. Vi håper flere vil være med når vi nå snart er klare for å åpne velodrom i Asker.

Målet er å gjøre som det er gjort med suksess i Sola: Å etablere en relativ stor gruppe på tvers av klubbene som kan ta ansvaret for gjennomføringen av ritt, uavhengig av hvilken klubb som står som arrangør. På den måten blir belastningen mindre på hver klubb og hver enkelt funksjonær.

Baneritt er noe helt annet enn all annen type syklinng. Det skjer noe hele tiden – og ikke minst skjer det innendørs! Det betyr at være ikke har betydning – og at arrangementene kan skje midt på vinteren.

Norges Cykleforbund oppfordrer derfor alle klubber i Region Øst og Region TeVeBu  til å finne folk som kan tenke seg å være med her. Enkeltpersoner kan også melde seg direkte. Ideelt sett bør funksjonærgruppen bestå av 30-40 personer

Et baneritt vil ha behov for en rekke type funksjonærer. Blant disse er:

  • Rittleder
  • Sekretariatsmedarbeidere
  • Tidtakere
  • Speaker
  • Sykkelholdere ved start
  • Startmaskinoperatører
  • Rundeteller/bjelleoperatør

Hvor mange det er behov for vil variere fra gren til gren. De som melder seg som funksjonærer kan utdannes til å gjøre flere oppgaver. Funksjonærene samarbeider tett med kommissærene.

Instruktørene vil få utdanning på velodromen i Asker, og for noen vil det også være aktuelt å hospitere under ritt i Sola. Når velodromen åpner vil det også bli arrangert testritt, der et av formålene er å gjøre funksjonærene klare.

Dersom du tror du vil ha glede av å bli funksjonær i fartsfylte sykkelgrener innendørs, kan du gjerne kontakte IF Frøys daglige leder Jørn Michalsen på epost froy@froy.no eller telefon 91345748. Han vil melde inn funksjonærer felles fra klubben

Du kan også melde din interesse til arrangementssjef Cato Karbøl i Norges Cykleforbund.

Frist for å melde interesse er lørdag 7. oktober 2023.

Samarbeidet mellom kommisærer (i hvite skjorter) og tidtakere (i blå trøyer) er viktig under baneritt. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen