Ungdomssamling Osterøy Kr. himmelfartshelgen

Frøy Ungdom Landevei har mulighet til å få sin egen treningssamling på Osterøy i Bergen. Aktuelt tidspunkt er langhelgen Kr. himmelfart 9 – 13 mai.

Frøy vil dekke opphold. Dvs at deltakerne kun dekker reise og mat. Opphold vil være på Skjerping Gård og det er selvhushold.

Ingen av trenerne har anledning til å være med disse dagene. Det betyr at vi er avhengig av 3-4 foreldre som kan delta på samlingen.

Osterøy er meget trafikksikker og har et svært variert og kupert terreng.

For at vi skal ta en beslutning om vi skal gå videre med dette, ber vi om en meget rask tilbakemelding mht om deres ungdom kunne ønske å delta og hvorvidt vedkommende har med seg en voksen som kan stille som hjelpetrener disse dagene.

Tilbakemeldinger kan gis til Torbjørn Stokke på e-post torbjorn.stokke@pwc.com eller telefon 95260187.