Treningsplan Terreng senior

Treningsplanen for senior terrenggruppa er nå lagt ut.

Snøforholdene gjør imidlertid at vi må gjøre noen endringer i den oppsatte planen. Treningene blir avholdt på de oppsatte tidspunktene, men inntil det blir bart nok i marka kommer vi til å kjøre treningene dels i form av asfaltturer eller bakkedrag for eksempel i Svartdalsveien eller Valhallveien, dels på grus der snøforholdene tillater det. Hva vi gjør blir avgjort på den enkelte trening.

Velkommen på trening!

Relatert innhold