|

Styrkeprøvens ritt i 2024

Styrkeprøven er et viktig mål for mange syklister, men nå ønsker styret i selskapet å gå på tvers av sykkelfelleskapets normer og regler. Foto: Trond Sildnes

Styret i Styrkeprøven AS planlegger å ta rittene i 2024 ut av Norges Cykleforbunds terminlister, regelverk og lisenssystem. Som en av eierne i selskapet er IF Frøy helt uenig i dette, og vi har protestert kraftig mot vedtaket.

Styrkeprøven eies av åtte klubber i tidligere Oslo Cyklekrets.  Et flertall av eierne har de siste årene ikke ønsket IF Frøy med i styret. Vår klubb har derfor svært liten innflytelse over styringen av selskapet.

I november fikk vi via NCF vite at Styrkeprøven ønsker at rittene i 2024 ikke skal stå i NCFs terminlister og at NCFs lisenssystem ikke skal brukes. Dette mener Norges Idrettsforbund, Norges Cykleforbund og IF Frøy er i strid med gjeldende regelverk.

Styrkeprøven hevder at dagens turrittreglement gjør det umulig for Styrkeprøven AS å stå som arrangør av rittene. Dette er avvist flere ganger av NCF, både skriftlig og muntlig.

IF Frøy ser på Styrkeprøvens vedtak som et angrep på norsk sykkelsport og de regler og verdier norsk idrett – inkludert NCF – er bygget rundt. Vedtaket et også i strid med Styrkeprøvens egne vedtekter. Vi har protestert kraftig, men så lenge et flertall av eierne beklageligvis ønsker å gjøre dette, har vil liten makt.

Vi er bekymret fordi dette rammer de som ønsker å sykle turritt – og fordi Styrkeprøven-styrets handlemåte vil svekke rittenes omdømme og gi en usikker fremtid.

Norges Cykleforbund har også tatt saken, og vurderer nå tiltak.

– NCF synes det er alvorlig at noen klubber ikke ønsker å være en del av NCFs fellesskap.  Det er særdeles alvorlig når klubber og arrangører går til dette skrittet uten først å gå i dialog med NCF.  Vi er sterkt bekymret for sikkerheten til rytterne, funksjonærer, frivillige, og vi har allerede fått henvendelser fra ryttere rundt gyldigheten av NCF lisens. Denne vil ikke gjelde for ritt som ikke står i NCF terminliste.  Vi setter pris på at IF Frøy tar dette på alvor og informerer sine medlemmer, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

IF Frøy står ikke alene i denne saken. Eierklubbene Asker CK og Holmenkollen CK er helt på linje med oss.

Medlemmer av IF Frøy bør før de melder seg på grundig vurdere konsekvensene med på delta i ritt utenfor NCFs reglement og lisenser. NCFs lisenser vil ikke gjelde, og vi vet ikke om tilbudet Styrkeprøven AS har er godt nok.  Medlemmene bør også vurdere om de ønsker å delta i ritt som er i strid med det regelverket sykkel-Norge er fundert på.

IF Frøy er blitt gjort oppmerksom på at to av eierklubbene i Styrkeprøven, SK Rye og Bærum OCK vil arrangere turrittene Tyrifjorden Rundt, Nordmarka Rundt og Øyeren Rundt etter samme prinsipper.

Styret vil sammen med gruppelederne i de forskjellige turgruppene vurdere om de aktuelle rittene bør være satsingsritt i 2024.

Har du spørsmål? Send en epost til leder Morten Forland eller daglig leder Jørn Michalsen.