Styrets årsberetning 2016

IF Frøy hadde et år med stor aktivitet i 2016, selv om den ble noe redusert i forhold til 2015, som var spesielt hektisk.

Toppbilde: Denne gjengen med tiåringer koste seg under Kals Cup på Skullerud i mai.
Foto © Jørn Michalsen

Etter at kontinentallaget ble lagt ned etter 2015-sesongen, er klubbens elitesatsing nå lagt på et lavere nivå. Det ble spikret et samordnet opplegg for terreng og landevei, slik at ressursene skulle bli jevnt fordelt mellom de to grenene.

Dessverre hadde klubben i 2016 få aktive seniorryttere på herresiden. Til gjengjeld fikk den ettilsig av kvinnelige ryttere, noe styret synes er meget positivt.

De deltok i de fleste Norgescuprittene og også i NM. Beste resultat stod Emma Skjerstad for, med sølv i NM utendørs bane. Marie Ommundsen fikk bronse i bronse i bane innedørs eliminasjon og sølv i Team sprint (sammen med Martine Gjøs fra Horten CK) Dette mesterskapet gikk i Odense i Danmark.

Nevnes bør det også at Thea Jacobsen Degvold ble tatt ut på det norske landslaget som syklet Ladies Tour of Norway i august. Vi tar også med at Trine Hansen syklet inn til sjuendeplass i eliteklassen i NM, samme år som hun fylte 50.

På terrengsiden var sesongen preget av at flere av eliterytterne var plaget av skader og derfor fikk sesongen ødelagt. Positivt var det at Martine Opsahl kom tilbake etter skader, og fikk vist gode resultater både i NM og ikke minst i Norgescup sprint. På vinteren sikret Celine Gees Solheim bronsemedalje i det uoffisielle norske mesterskapet i Fatbike, som gikk på Lygna på Hadeland.

Trekkes fram bør også André Johansen, som stilte i alle Norgescuprittene på Østlandet, kjørte alle Kalas Cup-rittene og ellers stilte på alle Frøy sine egen ritt, God innsats!

Medaljerush i NM Masters
Tempomedaljister_Masters_2016_NM
Denne gjengen sørget for seks medaljer til Frøy under NM i Masters tempo. Fra venstre Steinar Forsmo, Sidsel Grøndalen, Wenche Madsen Eriksson, Jan Bodin, Thomas Jansen og Ann-Kristin Tøftum
Foto © Jørn Michalsen

Også i 2016 var Frøy Norges beste klubb i Mastersklassene. Ettersom VM landevei gikk i Australia, deltok ingen fra klubben der. Da var det enklere å komme seg til NM – som gikk av stabelen på Nesodden. Her ble det gull i tempo til Thomas Jansen, Jan Bodin, Wenche Madsen Eriksson og Sidsel Grøndalen, mens Steinar Forsmo tok sølv og Ann Kristin Tøftum bronse. I fellesstarten ble de NM-gull til Trine Hansen og Sidsel Grøndalen, mens Wenche Madsen Eriksson tok bronse.

I Nordisk mesterskap landevei, som gikk i Sunne i Sverige, tok Thomas Jansen og Sidsel Grøndalen sølv og Wenche Madsen Eriksson bronse i tempo, mens Sidsel ble eneste medaljevinner fra Frøy i fellesstarten med bronse.

Jon Flydal ble norsk mester i sin klasse i Master rundbane, mens Mariama Jammeh tok sølv og Øyvin Wormnæs bronse. I Masters maraton tok Øyvin Wormnæs og Nina Malme Gulbrandsen bronse, mens Thomas Færgestad sent på høsten ble norsk mester i sin klasse i sykkelkross.

De gode resultatene i mesterskapene og i andre Mastersritt gjorde at IF Frøy vant Masterscupen sammenlagt på landevei for fjerde år på rad. Klubbens høyst uoffisielle beregning av terrengklassene i Masters viser at Frøy ville vunnet også der.

Mastersresultatene og de mange utøverne som legger ned en imponerende treningsinnsats er et viktig bidrag til å gjøre Frøy til en betydningsfull sykkelklubb. At Frøy i 2017 skal arrangere Sørmarka Masters med tre ritt i august, og har takket ja til forespørselen om å stå for Nordisk mesterskap i 2018, bør inspirere til ytterligere satsing.

Egne arrangementer

IF Frøy stod også i 2017 som arrangør av mange ritt. For terrengrittene ble det ekstra krevende at Haraløkka nå er uaktuell som arenaområde fordi det er lagt kunstgressbane på området vi har brukt, at Grønmo ikke kunne brukes på grunn av anleggsarbeid, og at det samme var tilfelle i store deler av sesongen på Skullerud.

På den bakgrunnen må klubben si seg fornøyd med gjennomføringen av åpningsrittet i Kalas Cup, Terrengsykkelrittet, UCI-ritt i terreng med sprint og rundbane, samt et turritt og to trimritt i Granfondo Don Pedro.

De siste rittene var nye for Frøy, og var et samarbeid med Dag Erik Pedersen, som står bak Granfondo Don Pedro. Trimrittene er beregnet for dem som vanligvis ikke sykler ritt, og gikk fra Akershus Festning og ut mot Fornebu. Turrittet hadde start på Skullerud og gikk sørover i Follo med målgang på Nesodden. Denne løypa fikk uforbeholden ros, og her har Frøy skapt grunnlag for flotte turritt i årene fremover.

Forberedelsene for å arrangere Granfondo Don Pedro var ekstremt krevende, fordi det er komplisert å arrangere ritt i Oslo. Rittene ble imidlertid vellykket og ga et solid bidrag til klubbkassen. I tillegg var vår involvering viktig for at Granfondo Don Pedro kunne gi et bidrag til Kreftforening på totalt over en million for rittene i Oslo, Bergen og Larvik.

Forholdet til Styrkeprøven AS

IF Frøy er en av ni klubber som eier Styrkeprøven AS, og er sammen med BOC og Rye klubben med flest aksjer. Ivar Kjellhov har vært styremedlem i selskapet siden det ble etablert.

Vinteren 2016 fikk styret i Frøy en epost fra styreleder Knut Christian Tollefsen, som i sterke ordelag var kritisk til Frøys engasjement i Granfondo Don Pedro. Blant grunnene som ble oppgitt var at disse rittene var en konkurrent til Styrkeprøven.

Styret i Frøy diskuterte brevet, og var klart uenig i påstandene. Klubben innhentet også uttalelser fra flere hold – blant annet fra sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Alle uttalelsene støttet Frøys engasjement hundre prosent.

Som en konsekvens av situasjon ønsket noen av klubbene i Styrkeprøven AS at Ivar Kjellhov ikke skulle sitte i styret. Etter en saksgang som etter Frøys mening var særdeles uryddig, ble resultatet på generalforsamlingen at 52 prosent av aksjeeierne besluttet at Kjellhov ikke skulle delta i styret. Bærum og Asker var klubbene som sammen med Frøy stemte for at Ivar skulle fortsette.

Styret i IF Frøy synes det er svært beklagelig at Ivar Kjellhov – som har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for Styrkeprøven – skal bli behandlet på en måte klubben mener er uverdig. Styret har også diskutert hvilke konsekvenser saken skal ha for Frøys status som eier i Styrkeprøven, men har besluttet å ikke gjøre noe med dette inntil videre. Arne Hanssen sitter i valgkomiteen i Styrkeprøven AS i inneværende år.

30082016_Andre_Trine
Andre Johansen ble klubbmester landevei for herrer senior, mens Trine Hansen tok tilsvarende tittel for kvinnene.
Foto © Jørn Michalsen

Styret presiserer at Frøy har et meget godt samarbeid med administrasjonen i Styrkeprøven, og at forholdene som nevnes ikke har betydning for klubbens engasjement for å få flest mulig av våre medlemmer til å delta i Styrkeprøven-rittene.

Klubbmesterskapene

Andre Johansen ble klubbmester i klassen for senior menn, mens Trine Hansen vant kvinneklassen Øvrige klassevinnere sammenlagt var Oda LaForce i K 13-14, Henriette Angelica Bakkeli Götz i K 115-16, Henrik Farstadvold i M 13-14 og Tobias Pettersen i M 15-16.

På klubbkvelden i november fikk Vegard Stokke vandrepokalen for mest fremgangsrike rytter, mens Martine Opsahl fikk pokalen for beste sportslige prestasjon.

På årsmøtet i februar fikk Trine Hansen pokalen for å ha profilert klubben på en positiv måte. Jan Bodin fikk klubbens hedersmerke med halv krans for sin sportslige innsats, men Espen Hillmann ble tildelt samme merke etter å ha sittet i klubbens styre i en årrekke.

Tandemgruppe
tandem
Tandemaktiviteten som ble etablert høsten 2016 ble raskt populær, og fikk mange deltakere.

Sommeren 2016 tok Amund Røsås initiativet til å starte tandemgruppe i IF Frøy. Aktiviteten ble raskt populær, med mange deltakere. Det viste seg også greit å skaffe piloter til treningene. Tre av tandemrytterne med piloter var også med i klubbmesterskapet i tempo. NRK Østlandssendingen laget reportasje fra en av treningene i høst.

Planene for tandemgruppa er flere for 2017, og målet er at den skal etablere seg som en permanent gruppe i løpet av året. Håpet er at tandemgjengen skal få blinde og svaksynte opp på syklene og i aktivitet, enten de ønsker å trene mye og konkurrere, eller bare sykle tur. Blant annet legges det opp til en tur over Rallarveien. Frøy vil for øvrig ha tandemklasse i sitt temporitt under Sørmarka Masters 19. august.

Styret ser meget positivt på tiltaket, og takker både Amund og alle klubbens medlemmer som med glede og entusiasme har stilt opp som piloter.

Kurs og utdanning

Flere av klubbens medlemmer gikk også i 2017 på forskjellige kurs – blant annet trenerkurs. Styret ser det som viktig at ledere, trenere og utøvere har korrekt kompetanse, og oppfordrer medlemmene til å delta med kurs. Relevante kurs blir dekket av klubben.

Også i 2016 ble det avholdt førstehjelpskurs for syklister i samarbeid med Røde Kors. Om interessen er til stede, vil dette bli gjentatt  i 2017.

Øvrige aktiviteter
eritrea
Vinteren og sommeren 2016 deltok tre flyktninger fra Eritrea på Frøys treninger. Her fotografert på tur ved Kroer kirke sammen med Jørn Michalsen og Sidsel Grøndalen.
Foto © En tilfeldig kirkegjenger

Klubben har vært engasjert i å involvere flest mulig i sykkelsporten på en lang rekke områder i 2016. Vi har nevnt at vi har arrangert trimrittet Granfondo Don Pedro hvor overskuddet gikk til Kreftforeningen og at det er etablert en tandemgruppe. Andre aktiviteter er:

 • Samarbeid med Styrkeprøven og Kirkens Bymisjon for å fire av medarbeiderne i Lønn som fortjent (som drives av bymisjonen) med som deltakere i Styrkeprøven. Klubben bidro med gratis innetrening, drakter og annet utstyr og entusiastisk prosjektledelse av Ivar Kjellhov.
 • Deltakelse under Syklingens dag i Østensjø bydel. Arrangementet ble avviklet fra Haraløkka, og ble preget av et forferdelig regnvær.
 • Deltakelse i aksjonen Sykle med hue på flere innfartssteder i Østmarka, med Celine Solheim som ansvarlig fra Frøy.
 • Sykkelaktiviteter under Skiforeningens dag på Skullerud, også det med Celine Solheim som primus motor.
 • Engasjement for å gi flyktninger fra Eritrea og Syria mulighet til å sykle aktivt. Klubben har bidratt med gratis innetrening, drakter og deltakelse på utetreninger.
 • Deltakelse i kampanjen Syklingens dag for å gjøre landeveissykling mer sikker – med Geir Tresselt.
Sykkelanlegg på Grønmo

Høsten 2016 ble det bestemt at Grønmo ikke vil bli lokasjon for politiets beredskapssenter. Det satte fart i arbeidet med å utvikle området for sykling og andre idrettsaktiviteter. Klubben tok umiddelbart etter at vedtaket ble kjent kontakt med Oslo Idrettskrets for komme i gang med arbeidet.

IF Frøy arbeider nå sammen med idrettskretsen, Grønmo Golfklubb og Bækkelaget sportsklubb med å skape et idrettssenter på Grønmo. Jørn Michalsen, Haakon Selje, Vidar Handal og Eivind Ekeli har deltatt i møter om dette. Oslo Idrettskrets har tatt kontakt med Oslo kommune, og arbeidet vil fortsette så raskt kommune svarer.

Frøy har foreslått at området skal inneholde stadionanlegg for terrengsykling som knyttes opp mot løypenettet i marka (og som også kan brukes til andre idretter), anlegg for BMX, samt asfalterte traseer som blant annet kan brukes av ungdomsryttere på landeveien.

Et sykkelanlegg på Grønmo vil gi store muligheter for Frøy. Prosessen for å gjøre det til virkelighet er imidlertid relativt omfattende, og det vil ta tid å realisere planene.

Klubbens design

Årsmøtet i 2016 vedtok å sette ned en gruppe som som skal se på klubbens design. Den ble ledet at Tor Magnus Kolflaath og Eelco van Weerdhuizen.

Gruppen utarbeidet tre forslag til nytt design på drakter, vimpler, bil og andre flater. Styret legger dette forslaget fram for årsmøtet 13. februar 2017. Årsmøtet vil stemme over hvilket forslag som foretrekkes, og om årsmøtet ønsker at man skal gå bort fra dagens design.

Økonomi

Regnskapet viser et betydelig overskudd, noe styret er fornøyd med. Klubben har også en brukbar økonomisk reserve. Å skaffe økonomiske midler til klubben drift vil imidlertid ikke bli enklere i fremtiden, og god økonomistyring er derfor viktig. Noe av årsaken til overskuddet er lavere sportslig aktivitet i 2016 enn i 2015, og det er i seg selv ikke positivt.

IF Frøy hadde pr 31.12.2016 775 medlemmer. Dette er en nedgang fra året før. For å opprettholde og eventuelt å øke medlemstallet må klubben jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer, og for å beholde deklubben allerede har. En idedugnad i regi av Geir Westgaard høsten 2016 var første skritt i det arbeidet.

Styret vil takke alle som har bidratt til klubbens drift i 2016. All aktivitet i klubben drives på ideelt grunnlag. Tillitsvalgte, trenere og medlemmer som bidrar på dugnad legger ned mange tusen timer i gratis innsats, for Frøy, sykkelsporten i lokalmiljøet.

Jørn Michalsen – Haakon Selje – Vidar Handal

Gunnar Landa – Arne Hanssen  – Wenche Madsen Eriksson

Christin Becker – Tor Magnus Kolflaath – Geir Westgaard

Representasjon
 • Jørn Michalsen er leder i Region Øst i Norges Cykleforbund.
 • Marie Ommundsen er styremedlem i Region Øst i Norges Cykleforbund.
 • Abid Raja er styremedlem i Norges Cykleforbund.
 • Phan Åge Haugård er medlem av grenutvalg landevei i NCF.
 • Kathrine Hofstad medlem av grenutvalg Sykkelkross i NCF.
 • Marie Ommundsen er medlem av grenutvalg bane i NCF.
 • Øyvin Wormnæs og Christin Becker er medlemmer i Mastersutvalget i NCF.
 • Morten Mørk er medlem av turrittutvalget i NCF (i egenskap av daglig leder i Styrkeprøven AS).
 • Jørn Michalsen er styremedlem og Lene Østberg varamann i styret i ISU i Østensjø bydel.
 • Vidar Handal og Celine Solheim representerte IF Frøy på årstinget til Region Øst i NCF.
 • Ivar Kjellhov var styremedlem i Styrkeprøven AS fram til generalforsamlingen i selskapet 30. juni
 • Jørn Michalsen har representert Frøy i samarbeidsforumet for sykling i Oslo-markene.
 • Arne Hanssen er medlem av valgkomiteen i Styrkeprøven AS.
forsidebilde

Relatert innhold