Styret i NCF fortsetter

Lørdag 20. januar avholdte Norges Cykleforbund et ekstraordinært Forbundsting for å behandle SK Ryes krav om å innsette et nytt styre i NCF. Etter en innledende diskusjon ble det stemt over om en skulle foreta et valg av nytt styre i NCF men med 53 mot 41 stemmer falt forslaget og det ble derfor ikke noen utskiftning av styret nå.

Toppbilde: Mesterstrøye styrer mot seier i Sørmarka Masters.
Foto © Ola Morken

Bakgrunn for det ekstraordinæret Forbundstinget er at SK Rye ikke har tiltro til at styret i NCF klarer å håndtere de økonomiske problemene som er kommet i kjølvannet av sykkel-VM. Region Øst støttet ikke SK Rye sitt forslag og leder Jørn Michalsen uttalte før møte at hovedgrunnen til å gå mot SK Ryes forslag er at det nå bare er 7 uker til det ordinære forbundstinget. «Sittende styre må få anledning til å legge frem rapporter og regnskap for hele 2-års perioden, og det vil være uheldig å skifte dagens styre på så kort varsel». Styret i IF Frøy var enig i denne vurderingen og vi stemte derfor mot forslaget om å kaste dagens styre.

Wenche Madsen Erikson fra IF Frøy var foreslått som 2. visepresident i det nye styret. Det kan derfor se litt rart ut at IF Frøy stemte mot Wenche Madsen Erikson men IF Frøy sin leder Amund Røsås forklarer at dette handler om at IF Frøy har besluttet ikke å støtte forslaget om å avsette det sittende styret på det ekstraordinære Forbundstinget. Det er altså ikke Wenche vi stemte for eller imot, men om styret i NCF skulle byttes ut eller ikke. 

Veien videre
Tinget ble avsluttet ved at sykkelpresident Harald Tidemann Hansen rakte ut en hånd med ønske om at alle er med på å bygge bro over konfliktene. «Vi har hatt en samtale og har vært uenig, men det er viktig at vi ser på sak og forsøker løse de utfordringene Sykkel-Norge står overfor sammen» sa Tidemann Hansen til slutt.