Søknad om støtte

IF Frøy ønsker å kunne støtte klubbens medlemmer som vil profilere klubben i nasjonale og internasjonale mesterskap

IF Frøy ønsker å kunne støtte klubbens medlemmer som vil profilere klubben i nasjonale og internasjonale mesterskap, øke kompetansenivået i klubben eller på annet vis fremme deg som enkeltutøvere og IF Frøy som sykkelklubb i innland og utland. Det er derfor mulig å søke styret om støtte til enkelt-tiltak som ikke allerede ligger i klubbens fastlagte budsjetter. Klubben vil ikke fullfinansiere prosjekter/reiser etc, men bidra med støtte.

Skjema for søknad finner du her

Relatert innhold