|

Startoppsett lørdag 1. august

Startoppsett Holmenkollen Sykkelfestival lørdag 1. august

Tempo lørdag 09.00
Alle kjører en runde, med start med ett minutts mellomrom. Siste start er stipulert til ca 10.30

Endelige starttider settes opp fredag kveld når fristen for etteranmelding er gått ut.  Klassene starter i denne rekkefølgen:

M junior
M 15-16
M 13-14
M 11-12
M 10
Fem minutters opphold
K junior
K 15-16
K 13-14
K 11-12
K 10

Tidene i temporittet gjelder som prolog i sprinten for klassene M 13-14 og M 15-16.

Kvartfinaler lørdag klokken 11.00
M 15-16             Kvartfinale 1                    11.00
M 15-16             Kvartfinale 2                    11.05
M 15-16             Kvartfinale 3                    11.10
M 13-14             Kvartfinale 1                    11.15
M 13-14             Kvartfinale 2                    11.20
M 13-14             Kvartfinale 3                    11.25

Fellesstart lørdag 12.00
M 11-12
K 13-14
K 15-16
K junior
Disse kjører to runder

Fellesstart lørdag klokken 12.05
M10
K 10
Disse kjører en runde

Semifinaler lørdag klokken 12.45
M15-16              B-semifinale      12.45                  Deltakere som ikke kom til
semifinalen
M 15-16             Semifinale 1      12.50                  Fire beste i hver kvartfinale
pluss fire beste tider
M 15-16             Semifinale 2      12.55                  Fire  beste i hver kvartfinale
pluss fire beste tider

M 13-14             B-semifinale      13.00                  Deltakere som ikke kom til
semifinalen
M 13-14             Semifinale 1      13.05                  Fire beste i hver kvartfinale
pluss fire beste tider
M 13-14             Semifinale 2      13.10                  Fire beste i hver kvartfinale
pluss fire beste tider

M 15-16             B-finale              13.30                  Deltakere i semifinale som
ikke kom til finale
M 15-16             Finale                 13.50                  Tre beste i hver semifinale
pluss to beste tider

M 13-14             B-finale              14.10                  Deltakere i semifinale som
ikke kom til finale
M 13-14             Finale                 15.30                  Tre beste i hver semifinale
pluss to beste tider


Tidene kan bli justert – følg med på speakers anvisninger.

Inndeling av kvartfinale (etter plassering i prologene)
Kvartfinale 1
1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 34
Kvartfinale 2
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
Kvartfinale 3
3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 36

Inndeling av semifinaler (etter plassering i kvartfinale):
Semifinale 1
1 kvartfinale 1, 2 kvartfinale 2, 1 kvartfinale 3, 4 kvartfinale 1, 3 kvartfinale 2, 4 kvartfinale 3, beste og dårligste med på tid.

Semifinale 2
2 kvartfinale 1, 1 kvartfinale 2, 2 kvartfinale 3, 3 kvartfinale 1, 4 kvartfinale 2, 3 kvartfinale 3, nummer to og tre med på tid.