|

Slik blir IF Frøys banesatsing

Denne gjengen var med på Frøys banesamling i Sola i slutten av november.

Om vel ett år åpner velodromen i Asker. IF Frøy er i gang med forberedelsen slik at klubben og våre medlemmer er klare til å ta den i bruk fra første tråkk.

På klubbkvelden 24. november ble de foreløpige planene presentert for de over hundre medlemmene som var tilstede. Når Asker-velodromen står klar, ønsker klubben ar vi har mange utøvere som alt har testet ut banesykling, og som har akkreditering for å delta i konkurranser.

Vi ønsker også at vi er klare for å bidra til å utvikle banesyklingen, gjennom å ha trenere, lagledere, kommisærer og sentrale funksjonærer til å arrangere, som rittansvarlige, tidtakere og sekretariatsansvarlige.

Banesykling er ikke noe nytt i IF Frøy. For ikke mange år siden var Anders Oddli med i Frøy-Bianchi, og da sopte han inn NM-medaljer til Frøy. På klubbkvelden var også en annen stor banesyklist tilstede for å fortelle om sin karriere. Christian Næss tok NM-gull fire år på rad på 80-tallet.

Sentralt i banesyklingarbeidet blir besøk til den nyåpnede velodromen i Sola. IF Frøy har alt harr to grupper der: I oktober var klubbens junior eliteryttere der, og helgen 19. til 21. oktober fikk en gjeng med frøyere fra 16 til 70 år testen velodromen. De smiler fortsatt.

I Sola blir det mange konkurranser neste år, inkludert UM, NM elite og NM Masters neste høst. Klubben oppmuntrert og vil støtte deltakelse der. Vi vil også arrangere egne samlinger for å gi flest mulig et innblikk i sykkelgrenen.’

Klubben vil også rekruttere støtteapparat og funksjonærer. Vi håper det blir kurs for trenere, ledere og kommisærer, og at det også blir arrangørkurs. Uansett vil vi sende medlemmer bort til Sola for å lære – og muliggens hjelpe til.

IF Frøy vil selvsagt samarbeide med andre klubber, regionen og NCF for at velodromen alt fra første stund skal bli en katalysator for å utvikle sykkelsporten.

Oppsummert er dette IF Frøys planer for 2022:
Samlinger i Sola – inkludert Region Øst samling, mulig samling i vår og to samlinger høsten 2002.
Mulig samling på utendørsvelodrom i Halden sommeren 2022.
Sørge for at mange ryttere har akkreditering .
Oppfordre og støtte deltakelse i Norgescup, UM, NM og andre ritt i Sola.
Planlegge bruk av velodromen i Asker, inkludert akkreditering, leie av treningstid og arrangement av ritt.
Etablere egen banegruppe på neste årsmøte.
Sørge for å ha trenere, lagledere og kommisærer på plass.
Sørge for at klubben har kompetanse for å arrangere ritt, ved å ha rittansvarlige, tidtakere og sekretariat.
Samarbeide med andre klubber, regionen, NCF og velodromen i Asker.