Skivebremser tillates i norge

UCI åpner opp for bruk av skivebremser fra 1. juli 2018 i utvalgte klasser

BMX

For BMX følges UCIs regler for alle klasser.

Landevei

For landevei følger vi UCIs regler for klassene junior, senior/elite og masters. For turritt er dette allerede implementert.

For ungdomsklassene mener vi (Sykkelforbundet) det beste er å ikke tillate skivebremser frem til vi har gjort en evaluering av konsekvens. Norge har flere utstyrsbegrensninger i ungdomsklassene, og vi må se på hvordan en slik regel påvirker dagens eksisterende regelverk, og om det skaper konflikt eller problemer i den ene eller andre retning. En slik tenkt konflikt kan være at skivebremser kun leveres på karbonhjul, alternativt kan det være at sykler med konkurransekvalitet ikke lenger leveres med annet enn skivebremser.

Det presiseres at den nye regelen er noe man kan følge, men ikke må.

Les hele artikkelen på sykling.no