Rekrutteringskomiteens årsberetning 2016

Antall medlemmer for 2016 i IF Frøy er stabilt.

Rekrutteringsansvarlig har jobbet med fadderordningen på landevei. Møte med alle faddere er avholdt og opplegget er ytterligere forbedret med standardisert informasjon til nye ryttere (klubbens historie, sikkerhet på sykkel etc.). Klubben har nå som policy at alle nye medlemmer skal innom ordningen. Vi opplever at fadderordningen blir godt mottatt. Fadderordningen vil bli videreført i 2017.

Rekrutteringsansvarlig har jobbet med annen koordinering i grupper og mellom grupper for å sikre gode tilbud for nye og gamle medlemmer. Det svares på epost fra nye medlemmer og andre som lurer på forskjellig i forhold til aktiviteter i klubben.

Rekrutteringsansvarlig har også vært ansvarlig for Politiattester for klubbmedlemmer som jobber med barn og ungdom.

Rekrutteringsansvarlig har jobbet med oppfølging av Frøy 2020 strategien. Som en del av denne jobben, har klubben en strategi for rekruttering av flere medlemmer og rekruttering av flere til tillitsverv i IF Frøy. Det er blitt arrangert et brainstorming seminar med mål:

  • Hvordan rekruttere flere medlemmer (< 1100)?
  • Hvordan rekruttere flere til tillitsverv i IF Frøy (alltid overskudd av personer til tillitsverv)?

12 medlemmer fra Frøy deltok på et 3 timers seminar. Ideer ble prioritet og oversendt styret for videre oppfølging. Styre valgte å følge opp følgende punkter for 2017:

  • Sykkelskole: Ansvarlig -Henriette Elvrum Handal
  • Skole/SFO/All-idrett: Ansvarlig -Celine Solheim
  • Stillingsbeskrivelse i Frøy: Ansvarlig -Arne Hanssen
  • Tydelig tillitsverv beskrivelser: Ansvarlig -Arne Hanssen
  • Profilering i lokalaviser, Facebook osv.: Ansvarlig –Alle

Geir Westgaard,
rekrutteringsansvarlig