Referat fra årsmøte 2017

Amund Røsås ble valgt til ny leder, Trude D. Elde og Morten Winsnes nye nestledere, Pål Olsen ny kasserer og klubben vedtok ny visuell profil på klubbens årsmøte 13. februar. I tillegg ble det delt ut hedersbevisninger til Amund Røsås, Wenche E. M. Eriksson og Jørn Michalsen.

Toppbilde: IF Frøy sitt nye design.

Ny visuell profil.

Det var rekorddeltakelse med 103 spente medlemmer og tillitsvalgte som hadde møtt frem for å delta på klubbens øverste myndighet, årsmøte. Her presenterete designkomiteen tre forslag til en helhetlig design og farger for klubben. Det ble en god debatt der det ble pekt på at draktene har problemer når det gjelder synlighet i trafikken. Ved avstemningen vant forslag tre – der en beholder dagens rød- og grønnfarge og de karakteristike firkantene på ermene, men i et mer tidløst design. Årsmøte ga styret i oppgave og arbeide videre med vinnerforslaget for å bedre synligheten i trafikken.

Hedersbevisninger.

På årsmøte ble Wenche Elizabeth Madsen Eriksson, som trer ut av styret, tildelt IF Frøy sitt fortjenestemerke med halv forgylt krans for sitt arbeid i styret over mange år, samt sportslige prestasjoner som hun har oppnådd i denne tiden. Amund Røsås ble tildelt en pokal som er klubbens organisasjonmessige utmerkelse for at han gjennom tandemsatsingen har profilert IF Frøy på en god måte.
Styret i IF Frøy hadde også bestemt at Jørn Michalsen skal utnevnes til æresmedlem i IF Frøy for sin ekstraordinære innsats over en lengre periode for å fremme IF Frøys interesser. Æresmedlemsmerke er IF Frøys merke med hel forgylt krans.

Nye fjes i styret.

På årsmøte ble Amund Røsås valgt til ny leder, Trude D. Elde og Morten Winsnes nye nestledere i klubben. Pål Olsen som også er ny i styret ble valgt til kasserer etter Wenche Eriksson og Håkon Selje tidligere nestleder i klubben tar over markedskomiteen etter Tor Mangus Koflaath som sammen med Wenche Eriksson trer ut av styret. Kvelden ble avsluttet med at vår nye leder Amund Røsås sa noen velvalgte ord, der har takket for tilliten og at han sammen med alle tillitsvalgte vil forsøke å gjøre en best mulig jobb for IF Frøy i året som kommer.


Hele referatet fra årsmøte kan leses i linken til høyre.