Planlegger fast rundbanetrasé nær Østmarka

IF Frøy har en stund arbeidet med å etablere en permanent rundbanetrasé i Østmarka. Nå setter arbeidet fart, etter at Norsk Organisasjon for Terrengsykling har invitert til samarbeid. NOTS har fått en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 600.000 kroner til en rundløype ved Skullerud.

Toppbilde: IF Frøy har fått invitasjon fra NOTS om å samarbeide om å bygge en permanent terrengløype. Bildet er fra starten av United Bakeries Cup på Skullerud i mai 2013.
Foto © Haakon Selje

30052013Aftenposten
OsloBy skriver 31. mai 2013 om planene om rundbaneløype i Østmarka. Avisen hadde besøkt treningene til Frøy Kids, og trykket mange bilder derfra.

Det var tidlig i vinter IF Frøy startet å se på mulighetene for å bygge en fast rundbanetrasé. Bakgrunnen er at mange andre Norgescuparrangører har laget slike traseer. Kravene til rundbaneløyper på toppnivå blir stadig strengere. Målet har vært at traseen skal være klar for bruk i et eventuelt rundbane-NM i regi av Frøy i 2015.

Uavhengig av dette arbeidet søkte Norsk Organisasjon for terrengsykler (NOTS) om midler fra DNB Sparebankstiftelsen om midler til å etablere en rundløype ved Skullerud. I søknaden skrev NOTS at organisasjonen ønsker å samarbeide med Frøy om prosjektet (selv om vi ikke var spurt).  NOTS er inspirert av “Arendal Singeltrack” – en tilrettelagt, 8 km løype nær byen. NOTS er opptatt av å lage et alternativ som tåler mange terrengsyklister samtidig som blåmerkede stier blir avlastet.

Bevilgning
NOTS har nå fått innvilget 600.000 kroner, og har invitert Frøy med til prosjektet.  

– Bevilgningen gir NOTS og Frøy fantastisk mulighet til å skape et terrenganlegg i vårt nærområde, til å løfte terrengsyklingen i Oslo, og for vår del å bidra til at Frøy fortsatt blir den ledende terrengsykkelklubben i området. Vi er veldig glad for at NOTS ønsker å samarbeide med oss, sier leder Jørn Michalsen i Frøy.

Flere bruksområder
Målet er å skape et anlegg som skal være et tilbud både til barn og unge, for dem som liker å leke med sykkelen i krevende terreng, og som også skal kunne brukes til konkurranser på høyt nivå.

. Å bygge en rundbaneløype krever mye arbeid, selv om vi har fått en stor bevilgning. Det gjelder både planlegging, prosjektering og gjennomføring. Blant annet må vi først få godkjennelse fra grunneiere, Bymiljøetaten i Oslo kommune og andre interessenter.

Ny tanke i Oslo
– Faste rundbaneløyper finnes flere steder i landet, men er en ny tanke i Oslo. Vi må derfor samarbeide med kommunen, grunneiere og andre brukere av marka slik at vi finner en løsning alle er tilfreds med. I tillegg til å gi et tilbud til terrengsyklister, vil anlegget også sørge for mindre belastning på andre deler av nærområdene.

Frøy må regne med å bidra sterkt i arbeidet, og også ta delansvar for vedlikehold og drift. NOTS og Frøy satser på å komme i gang med planleggingen før ferien. Nærmere informasjon om prosjektet vil komme etter hvert.