Oppsummering av 2014 for 10-12-årsgruppa

2014 er første året vi samler 10-12-åringene i sin egen gruppe med et helt eget opplegg. Gruppa har bestått av ca. 40 barn.

Noen er rutinerte syklister som har vært på sykkeltreninger i 5-6 år, mens andre startet på sykkeltrening nå i år. Vi har delt barna i tre smågrupper for å kunne gi utfordringer på riktig nivå. 10-12-årsgruppa har treninger 2 dager i uka. På treningene fokuseres det både på fart, teknikk og skape et godt sosialt miljø.

Noen av barna har syklet ritt i flere sesonger, mens andre har fått prøve seg for første gang. 31 barn har startet i minst ett ritt i UB-cupen i år. Totalt har gjengen 145 starter i årets UB-cup.

Gruppa har hatt flere treningssamlinger, både med og uten overnatting. Slike samlinger er supre for å la barna bli kjent på tvers av smågruppene de vanligvis trener med. Vi ser at på treningssamlinger får man tid til å bygge vennskap og sosialt miljø i gruppa.  I tillegg får vi trent på elementer vi ikke har i Østmarka.

Se vedlagte PDF for bilder og en mer detaljert oppsummering

Relatert innhold