IF Frøy søker ny økonomiansvarlig

Klubben, styret og jeg trenger en arvtager etter Pål Olsen som har vært en trofast økonomiansvarlig i flere år. Vi skal så fort som mulig ha på plass en ny ressurs og aller helst en fra egne rekker.

Vervet eller stillingen er en controller-funksjon der du sorterer og tilrettelegger før regnskapsfører gjør siste hånd på verket. Oppgavene består av å ta imot/betale faktura og utlegg, fortløpende lese/forstå/legge frem økonomiske resultater i styremøter.

Du står ikke alene, vi jobber tett sammen hva gjelder budsjetter, Rubic/Poweroffice, medlemsregister, kontakt med regnskapsfører, MVA, støtteordninger, tidsfrister for innrapporteringer, investeringer og ser sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel vs behov og satsningsområder i tråd med klubbens gjeldende strategi.

Styret er en flittig gjeng og vi har mange gode ressurspersoner rundt oss som bidrar på sine felt for at klubben drives forsvarlig. Har du økonomisk innsikt og brenner du for sykkelsporten, for klubben og menneskene er dette en unik mulighet å bidra til at IF Frøy som en av Norges største sykkelklubber fortsatt er klubben som tør å gå i front.

Send meg e-post: leder@froy.no

Morten Winsnes
Leder
IF Frøy