|

Nå får du en spørreundersøkelse fra IF Frøy

Spørreundersøkelsen skal bidra til at klubben skal kunne gi et enda bedre tilbud til alle frøyere. Foto: Tobias Strøm

IF Frøy sender nå ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer over 15 år. Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare.

Spørreundersøkelsen skal gi styret og samarbeidspartnere bedre grunnlag til å gi medlemmene de tilbudene de ønsker. Den sendes pr epost til adressene som er registrert i vår medlemsarkiv.

– Hvilke temaer som berøres og hvilke spørsmål som stilles vil komme fram etterhvert som man går gjennom undersøkelsen. For å gjøre den så god som mulig sies det ikke noe om den på forhånd, sier daglig leder Jørn Michalsen.

Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med Nye Stier, som har god kompetanse på dette.

– Det er selvsagt frivillig å svare, men jo flere som gjør det, jo bedre blir resultatet. Undersøkelsen er anonym, og ingen har mulighet til å se hvem som har svart eller hva de har svart, poengterer Michalsen.

Undersøkelsen kan besvarer helt til klokken 23.59 9. april – som er 1. påskedag. Det er imidlertid ingen grunn til å vente med å svare.

Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen – er det fint om du sender en epost til daglig leder på froy@froy.no.

NB: Det kan hende at du under noen svar ser en Sendknapp. Det er i så fall en teknisk feil. Ikke trykk på knappen – den forsvinner når du har valgt et alternativ. Først helt til slutt, når vi takker for hjelpen, skal du trykke på Send.