Nå avgjøres Frøys fremtidige design

Vil du være med å bestemme hvordan IF Frøys design skal være i fremtiden? Da må du komme på årsmøtet mandag 13. februar.

Toppbilde: Dette er tre forslag til fremtidige drakter for IF Frøy.

Styret fremmer tre forslag til mulig ny design på drakter og andre flater til årsmøtet. Forslaget er laget av designgruppen som ble satt ned på fjorårets årsmøte, og som er ledet av Tor Magnus Kolflaath og Eelco van Weerdhuizen.

Om du ønsker at klubben skal beholde dagens design, er det selvsagt mulig å stemme på det også.

Slik er forslaget

Dette er det konkrete forslaget fra styret som skal opp til avstemning:

Forslag fra styret
Etter innstilling fra designgruppen legger styret fram tre forslag for design og farger for IF Frøy. Styret foreslår at det etter diskusjon stemmes først stemmer over alle tre forslagene, deretter over de to som fikk flest stemmer. Til slutt settes vinnerforslaget opp mot dagens design i en siste avstemning. Forslagene er nærmere presentert i vedlagte presentasjon.

Bakgrunn
Årsmøtet i 2016 vedtok å sette ned en designgruppe under ledelse av Tor Magnus Kolflaath og Eelco van Weerdhuizen som hadde som mandat å komme med forslag til helhetlig design og farger for klubben. Styret har behandlet forslaget gruppen er kommet med, og slutter seg til at dette legges fram for årsmøtet.

Via lenke til høyre finner du en presentasjon av forslaget til fremtidig design.

Møt opp!

Styret håper flest mulig av klubbens medlemmer stiller på årsmøtet i Osloidretttens hus på Ekeberg mandag 13. februar klokken 18.00, slik at klubbens fremtidige design er godt forankret blant medlemmene.

Øvrige sakspapirer til årsmøtet blir publisert i løpet av mandag 6. februar.

Relatert innhold