|

Morten Forland ny leder i IF Frøy

Ole Tommy Lid-Strand (til venstre) ble hedret for sin innsats for å profilere klubben på en god måte under årsmøtet 23. mars.

Morten Forland overtok som leder i IF Frøy etter sin navnebror Morten Winsnes på årsmøtet 23. mars. Sistnevnte har vært leder i fire år og har sittet i styret i fem.

Det var forøvrig få utskiftinger i styret. Morten Riis Andersen ble valgt som ny leder av landeveiskomiteen etter Espen Hillmann. Espen på sin side ble ny nestleder – etter Morten Forland.

De ca 40 fremmøtte på årsmøtet gjorde flere viktige vedtak. Disse var:

  • Styret fikk fullmakt til å sette i gang en prosess for å selge aksjene i Styrkeprøven AS.
  • Årsmøtet ga styret fullmakt til å ansette en daglig leder på deltid.
  • IF Frøy oppretter en egen komite for banesykling.

Årsmøtet uttrykte forøvrig sterk bekymring rundt planene for nasjonalpark i Østmarka og Oslo kommunes negative holdning til sykling som idrett. Styret orienterte om disse sakene, og det kom også flere innspill fra medlemmene.

Blant de hyggeligste innslagene under årsmøtet var tildeling av hedersbevisningen. Følgende fikk tildelt IF Frøys fortjenstemerke med halv krans:

  • Per Allan Johansson – for minst ti års innsats med å drifte klubbens nettsider
  • Steinar Rød Nilsen – for langvarig innsats som gruppeleder for gruppe 2. Geir Westgaard fortjener samme heder, men har fått merker tidligere.
  • Thomas Götz – for laginnsats for terrenggruppene og som arenasjef ved klubbens terrengritt.

IF Frøys pokal for å ha profilert klubben på en positiv side gitt til Ole Tommy Lid-Strand. Han gjør en uvurderlig innsats i Frøys barnegrupper.

Styret i IF Frøy er nå slik:

Morten Forland- leder
Espen Hillmann – nestleder
Anne Mette Klokkerud – sekretær
Morten Riis Andersen – leder landeveiskomiteen
Petter Tiltnes – leder terrengkomiteen
Henriette Elvrum Handal – rekrutteringsansvarlig
Øyvind Øen Danielsen – materialforvalter
Jørn Michalsen – leder ritt-og arrangementskomite
Petter Farstadvoll – varamedlem
Maya Christensen – varamedlem

Kontrollkomiteen består av Trine Hansen, Pål Olsen og Arne Hanssen.

Alle sakspapirene til årsmøtet finnes her.

Protokoll fra årsmøtet legges ut på froy.no så fort det er klart.