Medlemsmøte om Frøys strategi fram til 2020

IF Frøy inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om klubbens strategi mot 2020. Møtet holdes i Osloidrettens hus på Ekeberg mandag 25. januar klokken 18.00.

Toppbilde: Frøy strategi vil gi føringer for hvordan klubben skal drives i årene fremover. Bildet er fra klubbmesterskapet i terreng i 2015.
Foto © Jørn Michalsen

Strategidokumentet FRØY 2020 er utarbeidet gjennom en strategisamling høsten 2015 med styret og andre sentrale medlemmer, og gjennom videre arbeid i styret. Målsetningen er at strategidokumentet skal bli vedtatt på årsmøtet 16. februar 2016.

FRØY 2020 vil på et overordnet nivå gi retningen for hvordan klubbens skal drives, Det er derfor viktig for alle.

Styret ønsker å presentere utkastet til strategiplan for medlemmene, blant annet for å få innspill som eventuelt kan bakes inn i det endelige forslaget. Vi håper derfor flest mulig finner veien til Ekeberg mandag 25. januar. Det er ingen påmelding.

Alle medlemmene i klubben vil få tilsendt forslaget til strategiplan pr epost mandag 19. januar. Det endelige forslaget vil bli offentliggjort på froy.no sammen med resten av årsmøtepapirene senest 9. februar.