Medlemskontingenten sendes ut 11. januar

Manag 11. januar sendes giroen for medlemskontingent i 2016 ut pr epost. Vi ber om at alle betaler innen fristen.

Dersom du ikke mottar epost om betalingen, eller du har spørsmål, kan du kontakte medlemsservice pr epost via lenken til høyre. Kontingenten er en samme som i 2015:

  • 850 kroner for ordinært medlemsskap
  • 450 for ungdom (10 til 16 år)
  • 150 for barn (til og med ni år)
  • 1100 for familie
  • 250 for støttemedlemsskap

Bestillingen av helårslisens er også åpnet. Alle som hadde lisens i fjor vil om kort tid få en epost fra Norges Cykleforbund med lenke til bestillingen. Du kan også bestille lisens og finne mer info via lenkene til høyre.

Lisensen vil imidlertid ikke bli godkjent før kontingenten er betalt. Vi ber derfor om at lisensbestilling ikke gjøres før du har betalt kontingenten. Dette for å unngå merarbeid for medlemsservice.