Lisenspriser 2018

Beskjed fra forbundet: NCFs styre har for sesongen vedtatt følgende endringer i NCFs kontingenter og avgifter for 2018

Prisen for helårslisens grunnforsikring og junior/elite/masters økes med kr 50. Det gir prisene kr 650 (tidl. 600) for grunnforsikringen, og kr 900 (tidl. 850) for M/K Junior/Elite/master – utvidet dekning.

Dette valget er fattet ut fra samfunnets generelle prisvekst og dagens økonomiske situasjon i NCF.

Vi vil samtidig belyse fordelene som helårslisensiert:

 • En syklisttilpasset forsikring som blant annet inneholder fordelene som vises punktvis under.
 • Maksimalt 3 dagers ventetid for konsultasjon og behandling av idrettsspesialister ved skade.
 • = raskeste vei tilbake i trening.
 • Direktekontakt med spesialist pr. telefon via idrettens skadetelefon på tlf. 03615.
 • En romslig erstatningssum ved ev. tannskader
 • Ansvarsforsikring om det forvoldes skade på 3. part.
 • Forsikringen gjelder også utenfor den organiserte idretten over hele verden så lenge en er i treningsklær, og med påkrevd beskyttelsesutstyr.
 • Tilgang på en prisgunstig utstyrsforsikring igjennom Tryg som helårslisensløser.
 • Som medlem av klubb med helårslisens dekker også forsikringen annet nødvendig utstyr forbundet til din aktivitet som hjelm, sko, klær, computer, klokke, mm.
 • Lenke til utstyrsforsikringen medfølger ved bestilling av lisens, og er tilgjengelig under Tryg logoen på våre hjemmesider www.sykling.no
 • NCF vil årlig fremforhandle fordelaktige priser for de helårlisensierte igjennom våre samarbeidspartnere.

Last ned NCFs kontingenter og avgifter for 2018

Relatert innhold