|

Ledige korttidsengasjementer som sykkelinstruktører

IF Frøy søker minst to sykkelkyndige personer som kan ta korttidsengasjement som instruktører for femteklassinger ved fem skoler i høst.

Klubben er i dialog med Norges Cykleforbund om å ta ansvaret for å etablere opplæringsprogrammet i Oslo Sykkelskolen reiser rundt og besøker skoler med sykkeldyktige instruktører og gjennomfører sykkelopplæringen i skolens og barnas nærmiljø. Prosjektet er organisert mobilt hvor vi reiser rundt til skoler med sykler, hjelmer og annet løypemateriell som skal tilfredsstille en moderne sykkelopplæring.

For å kunne gjennomføre dette trenger vi to syklister som har mulighet til å bruke to-til tre uker i høst for denne oppgaven. Jobben lønnes pr dag etter avtale.

Instruktørene skal besøke hver skole to ganger av 2 ½ time I løpet av opplæringen. I tillegg vil det gå med tid til transport av materiell. Vi ser for oss at opplæringen skjer i løpet av perioden fra slutten av august til høstferien.

Du som kan tenke seg denne jobben må være sykkelinteressert, ansvarsfull og like å formidle sykkelkunnskap og sykkelglede

Inkludert i opplegget er et besøk til Bergen for innføring i hvordan undervisningen gjøres der. I Bergen har sykkelskolen vært i aktivitet i flere år.

IF Frøy vil ta seg av det administrative rundt opplegget, og stiller med nødvendig materiell.

Om du er interessert i en slik oppgave ber vi om at du så raskt som mulig tar kontakt med daglig leder Jørn Michalsen på telefon 91345748 eller epost froy@froy.no. Vi ønsker å ha instruktører på plass senest i begynnelsen av juli.

Les mer om Sykkelskolen her.