Lanserer “Sikker Frøy-syklist”

IF Frøy lanserer prosjektet “Sikker Frøy-syklist”, for å unngå alvorlige ulykker på treninger, i ritt hvor vi deltar og i rittene vi selv arrangerer. Bakgrunnen er blant annet dødsulykken for ett år siden i dag 16. juni, og den alvorlige ulykken under trening i vår.

Toppbilde: IF Frøy ønsker å unngå alvorlige ulykker i den grad det er mulig. Bildet er fra klubbmesterskapet på landevei i juni 2013.
Foto © Sven Kristian Jørgensen

Sykkelsporten har dessverre opplevd en rekke alvorlige ulykker den siste tiden. Sykling er en risikoidrett, men både Frøy som klubb og våre medlemmer må gjøre alt som er mulig for at vi skal kunne nyte sporten uten alvorlige skader, både på trening og under ritt. Prosjektet vil også se på hvordan rittene vi selv arrangerer kan bli sikrere.

Problemstillingen aktualisert

I dag, 16. juni, er det ett år siden Øyvind Bjerkli omkom under en ulykke i Farrisrunden. I vår var landeveisrytter Inge utsatt for en alvorlig ulykke under trening. Disse ulykkene har aktualisert problemstillingen om hva klubben kan gjøre.

Styret har derfor besluttet å iverksette prosjektet “Sikker Frøy-syklist” for å være best mulig rustet. Dette gjelder selvsagt både i terrenget og på landeveien, og for alle grupper. Blant tiltakene som vil vurderes er

  • Iverksette et opplæringsprogram for alle som er trenere/gruppekontakter.
  • Tilby sikkerhetsopplæring for alle medlemmer både i terrenget og på landeveien. Det inkluderer hvordan man skal unngå konflikter og ulykker som involverer medtrafikanter.
  • Tilby kurs i førstehjelp for trenere og medlemmer.
  • Ha faste rutiner for hvordan vi opptrer ved ulykker.
  • Sørge for enda bedre prosedyrer og beredskap i rittene vi selv arrangerer
  • Samarbeide med NCF, veimyndigheter, Bymiljøetaten og andre som har kompetanse på området.

Klubben vil gjennomføre prosjektet høsten 2013, og at prosjektet gir oss kompetanse til å møte neste sesong bedre rustet.

Gave fra Øyvinds foreldre

IF Frøy har fått 20.000 kroner av foreldrene til Øyvind Bjerkli, som omkom i Farrisrunden. Leder Jørn Michalsen fikk som klubbens leder fullmakt av foreldrene til disponere gaven. Han har besluttet at Sikker Frøy-syklist bør være et meget godt formål for pengene.

Geir Tresselt, som er en av gruppelederne for gruppe3 på landeveien, har sagt ja til å arbeide med prosjektet.  Flere andre personer vil bli trukket inn etter hvert, og mer informasjon vil komme etter ferien.

Geir tar gjerne i mot forslag og innspill til gode tiltak. Du kan kontakte ham via lenken til høyre.

Inge på Sunnaas for behandling

Inge, som ble skadet i vår, er nå på Sunnaas sykehus for rehabilitering. Han reagerer godt på behandling, og har stadig, men langsom fremgang. Han svarer nå med enkeltord på spørsmål, og det er godt håp om ytterligere fremgang.

Relatert innhold