Kontaktinfo

Kontaktinfo temporittet lørdag 15. august

Jørn Michalsen, rittleder
epost ritt@froy.no
telefon 913 45 748

Espen Hillmann,assisterende rittleder
epost espen.hillmann@outlook.com
telefon 908 80 877

Arne Hanssen, løypesjef
epost arne.hanssen@getmail.no

Sidsel Grøndalen, påmelding og sekretariat
epost medlemsservice@froy.no
telefon 913 351 05

Kontaktinfo fellesstart søndag 16. august

Oskar Kleven, rittleder
epost oskar.kleven@gmail.com
telefon 416 32 148

Ivar Ekanger, assisterende rittleder
epost ivar.ekanger@lmd.dep.no
telefon 905 34 357

Christopher Kars, sekretariat
epost chris@kahrs.no
telefon 928 81 400

Tor-Einar Skog, arena/logistikk
epost tor-einar.skog@outlook.com
telefon 913 03 819

Espen Kristiansen, web/Facebook
epost e_kristiansen@hotmail.com
telefon 906 91 328

Jon Otto Lien, løype- og merkesjef
epost jonlien@online.no
telefon 907 34 597