Jørn i front også i 2013

Jørn Michalsen ble gjenvalgt som leder i IF Frøy på årsmøtet tirsdag 12. februar.

Toppbilde: I FRONT OGSÅ I 2013: Jørn Michalsen (foran) er gjenvalgt som leder i IF Frøy. Bildet er fra Styrkeprøven Lillehammer-Oslo i 2012.

Jørn går dermed inn i sitt andre år som leder av klubben. 38 engasjerte medlemmer var møtt opp. Størst diskusjon skapte budsjettet til kontinentallaget. Forslaget til budsjett for klubben ble likevel vedtatt enstemmig.

Det samme ble valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen hadde ikke funnet leder til sponsorkomiteen, men Sven Kristian Jørgensen påtok seg det vervet, mot at han kunne tiltre etter påske. Det syntes årsmøtet var en god plan.

Øyvin Wormnæs påtok seg jobben som kontaktperson for terreng senior, og Petter Stiland tok jobben som løypeansvarlig terreng. Begge disse ble plukket ut på møte i terrenggrupa kvelden før. Valgkomiteens innstillng ellers ble fulgt.

Styret i IF Frøy ser dermed slik ut :
Jørn Michalsen,leder
Espen Hillmann, nestleder/leder av landeveiskomiteen
Wenche Eriksson,kasserer
Lene Østberg, sekretær
Vidar Handal, leder terrengkomiteen
Bjørn Strøm, leder ritt- og arrangementskomiteen
Christin Becker, materialansvarlig/drakter
Geir Westgaard,leder rekrutteringskomiteen
Sven Kristian Jørgensen, leder sponsorkomiteen
Haakon Selje,varamann til styret

På årsmøtet ble Sven Kristian Jørgensen hedre med klubbens fortjenstmerke med halv krans for sin langvarige innsats i styret og klubben. Trude Domestein Elde ble tildelt styrets pokal for å ha profilert IF Frøy på en positiv måte, gjennom engasjementet i barnegruppe og terrengkurs for jenter.

Referat fra årsmøte legges ut så raskt det er klart.