|

Innspill til plan for nye idrettsanlegg er levert

Videreutvikling av stianlegget på Skullerud er ett av IF Frøys ønsker i ny behovsplan. Foto: Håvard Solerød

IF Frøy har sendt inn klubbens behov og ønsker i et høringsutspill til ny behovsplan for idrett. Forslaget fra Bymiljøeten er mye mer positiv til sykling enn tidligere planer, og det er IF Frøy godt fornøyd med.

Behovsplanen for idrett legger føringer for hvordan Oslo kommune skal bygge idrettsanlegg de neste årene. Behovsplanen rullerer, og utgaven som nå skal vedtas skal gå fra 2025 til 2034. Du kan lese hele forslaget og hele IF Frøys innspill via lenker nederst i denne saken.

– Vi ser positive signaler fra kommunen i den nye planen. Vi har også hatt et meget positiv møte med Bymiljøetaten, der vi fikk utvekslet ønsker og synspunkter. Vi håper og tror den gode dialogen vil fortsette, sier daglig leder Jørn Michalsen i IF Frøy.

I høringsuttalelsen hadde klubben følgende oppsummering:

  • IF Frøy er glad for at forslaget til behovsplanen er mer positiv til sykling som idrett enn tidligere planer har vært.
  • Oslo trenger et kraftig løft med hensyn til sykkelanlegg. Slike anlegg er rimelige å bygge og lette å vedlikeholde. De skaper stor aktivitet – både organisert og egenorganisert.
  • IF Frøy har flere prosjekter vi håper å gjennomføre i løpet av de neste årene. De fyller alle målene og strategiene i forslaget til behovsplan.
  • IF Frøy ønsker å samarbeide med Oslo kommunes administrasjon og politiske ledelse, Oslo Idrettskrets, Norges Cykleforbund Region Øst og sentral og andre sykkelklubber for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby også med hensyn til idrett.

Klubben har også flere konkrete ønsker med hensyn til idrettsanlegg. Disse er:

  • Utvikling av stianlegget for terrengsykling på Skullerud.
  • Et eller flere pumptracksanlegg i klubbens nærområde.
  • BMX-anlegg i de sørøstlige bydeler
  • Næranlegg for enduro/utfor i Leirskallen
  • Sykkelanlegg på Grønmo – inkludert asfaltert trase for landeveissykling for barn og ungdom


IF Frøy vil følge prosessen til vedtak tett, i dialog med andre sykkelklubber, Oslo Idrettskrets, NCF og kommunale instanser på politisk og administrativt nivå.

Se Oslo kommunes forslag til behovsplan her.

Se IF Frøys høringsinnspill her.