Innkalling til årsmøte i IF Frøy 2015

Det innkalles til   årsmøte i IF Frøy tirsdag 10. februar 2015 klokken 18.00. Møtet holdes i Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101.

Dagsorden:
1. Konstituering, valg av dirigent og referent

2. Årsberetning fra styre og komiteer

3. Regnskap og revisors beretning

4. Innkomne forslag

5. Fastsette kontingent

6. Vedta budsjett

7. Valg

8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest tirsdag 27. januar. Forslagene sendes pr epost til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.