Innkalling til årsmøte i IF Frøy 2021

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy mandag 15. februar 2021 klokken 18.30.

Toppbilde: Årsmøtet i i IF Frøy holdes mandag 15. februar. Bildet er av klubbens yngste medlemmer under klubbmesterskapet i terreng.
Foto © Tobias Strøm

Årsmøtet holdes i Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 Oslo. Dersom koronasituasjonen gjør det nødvendig kan årsmøtet bli avviklet digitalt, i tråd med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.

Årsmøtet er IF Frøys høyeste organ. Styret oppfordrer klubbens medlemmer til å stille for å kunne påvirke hvordan klubbens drives.
 

DAGSORDEN

1. Konstituering, valg av dirigent og referent

2. Årsberetning fra styre og komiteer

3. Regnskap og revisors beretning

4. Strategiplan 2021-2024

5. Innkomne forslag

6. Fastsette kontingent for 2022

7. Vedta budsjett

8. Valg

9. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest mandag 1. februar. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Relatert innhold