En Frøy-legende er gått bort

Tidlig på 70-tallet kom Ørnulf Pedersen inn i IF Frøy som trener for sine sønner Dag og Ulf, og andre sykkelinteresserte ungdommer rundt Østensjø. Da han gikk bort 88 år gammel 20. desember 2020, hadde han vært engasjert i klubben i nesten 50 år.

Toppbilde: Ørnulf Pedersen i aksjon under Styrkeprøven – og slik vi kjente ham fra de siste årene

Engasjert er virkelig beskrivende når det gjelder Ørnulf. Han har hatt alle roller det er mulig å ha i klubben – som trener, formann, styremedlem og kasserer. I tillegg førte hans trenergjerning til at han ble aktiv syklist – og blant annet gjennomførte Styrkeprøven Trondheim-Oslo 12 ganger.

Med base i hans og konas Unnis hjem i Haakon Tveters vei skapte Ørnulf en samlingsplass for ungdom. Der ble det ikke bare ble lagt vekt på trening. Ungdommene fikk en god sosial ballast på andre områder. Ikke minst ble det skapt vennskap for livet. Mange av rekruttene fra den gang er fortsatt aktive medlemmer i IF Frøy, og forteller med fryd om alt som skjedde rundt Ørnulf.

Ørnulf hatt uvurderlig betydning for IF Frøy og tusenvis av syklister. Han var levende opptatt av klubben, og bidro på alle felt. Han var spesielt opptatt av barn og ungdom. Ørnulf stemte alltid mot at styret skulle innvilge seg en middag før jul – alle midlene skulle gå til aktivitet.

Gjennom de mange årene i styret fikk Ørnulf unik kunnskap om klubben. Som kasserer og sekretær kjente han nesten alle medlemmene. Ofte kjente han også foreldrene. Kolonnen «familiemedlemskap» fantes derfor ikke i medlemsarkivet, men var på plass i Ørnulfs hode.

Til klubbens 75-årsjubileum i 2003 ble det laget en egen Frøy-bok. Der får Ørnulf ufortjent lite plass. Årsaken er antakelig at boken – selvfølgelig – er skrevet av Ørnulf.

Ørnulf engasjerte seg også sykkelsporten utenom. Han har vært forbundsdommer og styremedlem både i Oslo Cyklekrets og Norges Cykleforbund. Via kretsen jobbet han med Styrkeprøven,og hadde ansvaret for sekretariatet i mange år.

På 90-tallet var Ørnulf en av inititiativtakerne til terrengsykkelcupen som nå heter Kalas Cup. Helt til for et par år siden var han kasserer for cupen.

Han var aktiv på sykkelen helt til det siste. Da helsen ble dårligere bygget han sin egen elsykkel med batteri på bagasjebrettet. Han tok det med godt humør da noen trodde batteriet var en bombe, og han ble stoppet av bevæpnet politi.

Ørnulf var selvsagt æresmedlem i IF Frøy. Han satte også pris på at han i 2018 fikk Norges Cykleforbunds hedermerke.

Ørnulf var aktiv i IF Frøy og opptatt av hva som skjedde i klubben til det siste. Så sent som i august stilte han som løypevakt under Oslo Terrengsykkelfestival. Også etter at han ble syk fulgte han blant annet med i klubbens arbeid for å få bygget sykkelanlegg.

En bauta og en sykkellegende har forlatt oss! IF Frøy og hele sykkel-Norge minnes han i takknemlighet.

IF Frøys æresmedlemmer
Odd Hjorth-Sørensen, Tron Ihler,  Lorentz Tanner, Terje Hullstein, Ivar Kjellhov og Jørn Michalsen