Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy onsdag 12. februar 2020 klokken 19.00. Årsmøtet holdes i Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101.

DAGSORDEN
  1. Konstituering, valg av dirigent og referent
  2.  Årsberetning fra styre og komiteer
  3. Regnskap og revisors beretning
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsette kontingent
  6. Vedta budsjett
  7. Valg
  8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest onsdag 29. januar. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering i løpet av møtet.

På vegne av styret i IF Frøy

Morten Winsnes
Leder