|

Innkalling til årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy onsdag 23. mars 2022 klokken 18.00. Årsmøtet holdes på Skullerudstua, General Ruges vei 106, 0694 Oslo. Dersom koronasituasjonen gjør det nødvendig kan årsmøtet bli avviklet digitalt, i tråd med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.

DAGSORDEN

  1. Konstituering, valg av dirigent og referent
  2. Årsberetning fra styre og komiteer
  3. Regnskap og kontrollutvalg beretning
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsette kontingent og treningsavgifter
  6. Vedta budsjett
  7. Valg
  8. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest onsdag 9. mars. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens
nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering under møtet.

På vegne av styret i IF Frøy
Morten Winsnes,
leder