Frøy tar ansvar for å reparere sår etter Terrengsykkelrittet

Terrengsykkelrittet i Østmarka lørdag ble arrangert i kraftig regnvær. Det førte til at traseen ikke så pen ut etter ritt. IF Frøy tar sammen med vår medarrangør Fri Flyt ansvar for å rette opp skadene.

Toppbilde: Ungdomsryttere fra Frøy var mandag i Østmarka for å fjerne spor etter Terrengsykkelrittet. Arbeidet vil fortsette i tiden fremover.

TSR_rydding_liste
Ungdomsryttere fra Frøy var mandag i Østmarka for å fjerne spor etter Terrengsykkelrittet. Arbeidet vil fortsette i tiden fremover.

Dette arbeidet er alt i gang. Både dagen etter rittet og mandag 1. juni var Frøy-medlemmer i aksjon for å rette opp i traseen.  Dette arbeider vil fortsette

– Vi vil selvsagt ta ansvar for å gjøre de permanente skadene så små som mulig. Heldigvis vet vi at naturen har god evne til å lege seg selv, og mye av det som skjer ille ut rett etter nyttår, vil være borte løpet av noen uker. Det som ikke leges av seg selv, vil vi reparere, sier Jørn Michalsen, leder i Frøy.

Befaring med Bymiljøetaten

Klubben har også avtalt med Bymiljøetaten om å foreta e befaring traseen så fort det er formålstjenlig, slik at vi sammen kan se hvor det er nødvendig å sette inn ekstra tiltak. Den befaringen vil bli tatt så fort marka har tørket opp etter det kraftige regnværet tirsdag 2. juni.

– Vi vil også videofilme traseen nå kort tid etter rittet og flere ganger utover sommeren, slik at vi kan få dokumentert i hvilken grad rittet har medført skader som ikke forsvinner av seg selv. Slik vil vi få erfaring basert på fakta som vil være nyttig med tanke på fremtidige ritt i marka, sier Michalsen.

Sabotasje skapte problemer

Han legger til at det er et problem at rittet ble utsatt for det han anser som bevisst og planlagt sabotasje. En rekke steder ble merking fjernet, snudd (slik at ryttere kjørte feil), eller flyttet slik at deltakerne ble ledet inn på gale stier. Noen steder var dette gjort slik at deltakerne syklet på stier som løypeleggerne hadde holdt seg unna, fordi de var sårbare.

– Vi ser meget alvorlig på dette, og vurderer hva vi skal gjøre med situasjonen. En ting er at sabotasjen ødelegger for deltakerne og arrangørene. Enda verre er det at det ser ut til at noen bevisst ønsker å lede deltakerne til traseer hvor det er lett å ødelegge, sier Michalsen.

Ønsker å flytte rittet på sikt

Uavhengig av lørdagens ritt, ønsker Frøy å flytte fremtidige utgaver av Terrengsykkelrittet fra Haraløkka. Håpet er at man i fremtiden skal kunne ha Grønmo som utgangspunkt for dette og andre ritt. Dette betinger imidlertid hjelp og godkjenning fra kommunen.

– Vi har lenge vært i kontakt med kommunen og idrettskretsen med tanke på å få etablert permanent sykkelanlegg på Grønmo. I åsene rundt er det alt etablert terrengsykkelstier som kan benyttes, og fra Grønmo er det mulig å komme inn i de dypere områdene av Østmarka uten å komme i konflikter med turgåere og andre brukere av nærområdene, sier Jørn Michalsen.

Han legger til at det er viktig for klubben å arrangere sykkelritt, men at det selvsagt skal skje slik at naturen og andre brukere ikke blir skadelidende.

Relatert innhold