Dekning av startavgift for Masters Cup i terreng

Som et ledd i klubbens arbeid med å revitalisere interessen for aktive ritt også blant voksne ryttere, er det vedtatt at klubben dekker startkontingent etter visse reglerMasters Cup. Kort fortalt kan man få refundert startavgifter fra klubben etter vilkårene under

Toppbilde: Frøy dekker startkontingenter for de som sykler aktive ritt også i terrenget.
Foto © Sven Kristian Jørgensen

Alle ritt på nedenstående liste er refusjonsberettigede, ingen andre ritt. Alle rittene utenom NM er Masters Cup-ritt, ingen Ranking-ritt er refusjonsberettigede.

  • Rytterne betaler selv startavgiften ved påmelding. Vær oppmerksom på at det ikke er etteranmelding ved start for Masters-ritt.
  • Påmelding må skje i Master-klasse og ikke i Sport-klasse.
  • Hver rytter fremsetter ett samlet krav etter siste ritt på lista. Frøy skal publisere fremgangsmåte for refusjonskrav etter at siste refusjonsberettigede ritt er avviklet og endelige resultatlister er publisert for samtlige av disse rittene.
  • Det settes et tak pr. rytter på kr 1.500,- for inneværende sesong. Denne grensen kan fylles helt opp, dvs. at hvis du har kjørt refusjonsberettigede ritt for kr 1.550,- får du utbetalt 1.500,- i stedet for at det trekkes fra en hel startavgift.
  • DNF godtas, men ikke DNS (uansett hva årsaken måtte være).

Refusjonsberettigede ritt:Rundbaneritt (XCO og XCE)

Dato Ritt Startavgift
20.04.2013        NC1 Tempo, Fiskum                                                    250,-
21.04.2013        NC2 Rundbane XCO, Fiskum                                      250,-
11.05.2013        NC3 Sprint XCE, Son                                                  250,-
12.05.2013        NC4 Rundbane XCO, Son                                           250,-
01.06.2013        NC5 Rundbane XCO, Gauldal                                     250,-
02.06.2013        NC6 Rundbane XCO, Trondheim                                250,-
06.07.2013        NM Rundbane XCO, Lillehammer                                250,-
07.07.2013        NM Sprint XCE, Lillehammer                                        250,-
10.08.2013        NC7 Sprint XCE, Horten                                              250,-
11.08.2013        NC8 Rundbane XCO, Horten                                      250,-
07.09.2013        NC9 Rundbane XCO, Haraløkka                                 Gratis for alle Frøy-medlemmer

Maratonritt

Dato Ritt Startavgift
25.05.2013        NC1 Maraton, Montebellorittet                                   400,-
08.06.2013        NC2 Maraton, Neptunrittet                                          400,-
13.07.2013        NC3 Maraton, Molde Challenge                                  400,-
27.07.2013        NC4 Maraton, Furusjøen Rundt                                 400,-
21.09.2013        NM Maraton, Skarverittet                                           400,-

Det tas forbehold om eventuelle feil i startavgifter.
or deltakelse i eliteklassene  i ovenstående ritt er det ingen øvre begrensning. Startavgifter refunderes her fortløpende.