|

Bli med som funksjonær på høstens ritt

Stein Larsen og Jan Sølve Borlaug var blant mange som bidro under Nordisk mesterskap i Masters sist helg. Nå trenger vi andre til de to siste store rittene i høst. Foto: Håvard Solerød

IF Frøy har to store ritt vi trenger funksjonærer til. Nå er tiden inne for å registrere seg.

Først: Denne oppfordringen gjelder ikke disse:

  • De som har vært funksjonær eller alt har meldt seg på som det.
  • Alle som er trenere, ledere eller har andre administrative oppgaver. De er fritatt for å stille som funksjonærer.

Husk også dette: Alle som får tilskudd fra klubben er pliktig til å stille som funksjonær er gang i løpet av sesongen. Det gjelder for eksempel startkontingent i ritt, tilskudd til samlinger og turer, eller transport til ritt eller arrangementer. Noen av dere vil få egne eposter der vi minner om det.

DETTE ER ARRANGEMENTENE:

Oslo Terrengfestival lørdag 2. og søndag 3. september.
Her er det alt påmeldt 27 funksjonærer, men vi trenger flere. Vi skal ha 19 løypevakter lørdag formiddag og det samme lørdag ettermiddag. Vi trenger 10 løypevakter formiddag og ettermiddag.

I tillegg trenger vi fortsatt arenavakter (som skal bistå der det trenges på arenaen under rittet). og parkeringsvakter. Vi har også opprettet funksjoner som kioskmedarbeider begge dager.

Norway Cross lørdag 19. og søndag 20. oktober
Her er behovet mindre. Vi trenger likevel kioskmedarbeidere, parkeringsvakter noen løypevakter lørdag og folk i sekretariatet.

Alle medlemmer vil snart på epost med direkte lenke til påmelding. Vi håper alle klikker inn på den raskt.

PS: Vi skal arrangere Holmenkollen sykkelfestival for barn og ungdom 19. 0g 20 august, men der er det nok arrangører.