Årsrapport gruppe 4 tur landevei 2016

Treningene startet ute i slutten av mars og hadde i begynnelsen hovedvekt på rullekjøring for å få samkjøring til Enebakk rundt.

Toppbilde: Gruppe fire langs Gjersøen på vei mot Moss.

Utover våren ble treningene variert med lagtempokjøring for å få høypulstrening, og støttrening for å få trening i fartsøkning. Treningene ble utover i mai og juni rettet mer mot Styrkeprøven som var det stor målet for veldig mange. Det var også så mange som møtte på trening at vi måtte dele i to grupper. Vi foretok da en inndeling med Lillehammer-Oslo deltakere i ei gruppe og resten var ei gruppe.

Treningene fortsatte etter Lillehammer-Oslo og det var også lagt ut plan for hele sommeren. Det var også tilbud om søndagsturer i hele juli.

Treningen på høsten var rettet mer mot fellesstart- og mer individuelle ritt.

Ritt

Gruppe 4 har hatt de samme satsningsrittene som tidligere år og på Enebakk rundt var vi 25 stk som startet. Vi kom i mål på 2.38 med omtrent alle samlet. På Nordmarka rundt stilte vi med 18 stk i regnvær, noe som var 100 % oppmøte og vi kom inn på tiden 5.25. Dette var som forventet i forhold til tidligere runder.

På Lillehammer-Oslo stilte det ca 20 stk med litt påfyll fra gruppe 3. Det ble en veldig bra tid, 5.39, noe som kan skyldes perfekt vær i tillegg til at det var en stor og homogen gruppe.

Gruppe 4 hadde også deltakere på Grenserittet, Øyeren rundt og Birkebeinerrittet.

På klubbmesterskapene var samlet deltakelse fra gruppe 4 veldig lav.

Årets siste satsningsritt Kråketråkken hadde fire deltakere fra gruppa og vi hadde da størst oppslutning av alle gruppene. Det lave antallet startende på dette rittet kan muligens skyldes at det var 14 dager senere i forhold til tidligere år.

Det har i 2016 vært stort oppmøte og de oppmøtte har bidratt til et godt, sosialt og aktivt miljø på treningene og på våre ritt.

Hans-Ivar Aalerud,
gruppelede