Årsrapport 2016 IF Frøy gruppe 1 tur landevei

IF Frøy gruppe 1 satte seg før 2016 et ambisiøst mål om pallplass på Lillehammer-Oslo. Gruppen har gjennom hele 2016 jobbet svært målrettet for å oppnå denne målsetningen.

Toppbilde: Gruppe 1 fotografert under Styrkeprøven

Sesongen ble innledet med det tradisjonelle Enebakk rundt. Her ble det en noe moderat start med 5 beste lag tid. Utover i sesongen derimot ble gruppen som lag bedre og bedre samkjørte. Dette mye takket være jevnlig fellestreninger på Hvervenbukta hvor målrettet fokus på å klare å holde høy fart over lengre tid skulle vise seg å gi resultater utover i sesongen.

Entusiasme

Allerede under Nordmarka rundt så man resultater fra denne treningen. Laget ble klokket inn til fjerde beste tid og nærmet seg de beste lagene, mens de moderate lagene ble distansert. Under Tyrifjorden rundt ble det en ny fjerdeplass og lagets entusiasme vokste frem mot året store mål L-O. Vi hadde godt oppmøte på treninger og vi ble mer og mer sammensveiset som mennesker og lag.

Stemmingen var derfor god når vi rullet ut fra Lillehammer i 6-tiden. Etter en litt rolig start de første milene fikk laget en veldig god fart og rytme inn mot Oslo. Rulla fungerte glimrende og flere av rytteren rapporterte om gode bein. Til tross for at flere begynte å kjenne det de siste milene mot Oslo ble laget klokket inn på 4.12 og en 8 plass. Et stykke bak målsettingen vi hadde satt oss i vinter, men ut ifra at vi følte at vi hadde fått maksimalt ut av laget var det en tid og plassering vi så oss fornøyde med. På kvelden møtes vi også hos Dagfinn for en velfortjent grillmiddag og mer sosial hygge.

Mye moro og trening

Gruppe 1 ser derfor tilbake på en sesong med mye moro og gode treninger. Hver og en av rytterne i gruppa har hatt en god utvikling gjennom året og vi har vært en av de få lagene som har kommet gjennom sesongen uhellsfrie! Dette vitner om en ekstremt god konsentrasjon og samhold i gruppa.

Derfor er det spesielt gledelig at nær samtlige ryttere har meldt at de også ønsker å være med i satsingen frem mot L-O 2017. Fram mot neste sesong ser laget for seg å kjøre tilnærmet de sammen løpene og treningsopplegget som i 2016.

Dette var et opplegg vi følte fungerte veldig bra og ga god utvikling for laget som en enhet gjennom sesongen. Selv om det er et stykke opp til de bedre laget er ambisjonene å nærme seg disse og forbedre tiden fra L-O 2016.

Gruppe 1 takker for enda et flott år på sykkelsetet og vil spesielt rette en stor takk til de som har hjulpet oss rundt på de ulike rittene. Uten dere ville det blitt adskillig vanskeligere å oppnå det vi har klart denne sesongen. Vi vil også takke IF Frøy for god støtte gjennom sesongen.

På vegne av IF Frøy gruppe 1
Eivind Ekeli