Årsrapport 2016 gruppe 3 tur landevei

Treningene i år har vært rettet mot våre satsingsritt på våren.

Oppmøtet har variert sterkt slik at Gruppe 3 har hatt en liten fast gruppe av ryttere.

Det skal sies at det har vært mange som har vært innom og blitt med på noen få av treningene og gjort egentreninger via for eksempel Strava.

Søndagstreningene har på grunn av dette blitt satt opp med søkelys på forskjellige langturer.

Det kan virke som om gruppe 3 har truffet en form for metningspunkt med hensyn til ritt og rullekjøring.

Ritt

Enebakk rundt
Her var vi 10 ryttere Vi mistet to relativt tidlig og satte farten opp da vi var ved Ytre Enebakk. Målsetting var mellom 2:30- 2:40 og seks av oss klarte å komme inn på 2:34.

Nordmarka rundt, Randsfjorden, Tyrifjorden, Øyern Rundt hadde med gruppe 3-ryttere, men ikke så mange som ved Enebakk Rundt: De som var med kjørte derimot sterkt.

IF Frøy har en rekke medlemmer som har syklet veldig mange ritt.

Vi ønsker et tilbud til de av dem som har fylt opp kvoten med ruller, og ønsker å få være med på en arena hvor Granfondo kan fungere som en sosial ramme.

Derfor starter vi en Granfondo-gruppe.

Det vil bli lagt ut turplaner på sosiale medier hvor vi varierer på lengde og turer.

Dette vil være et tilbud til alle og vi tror at vi vil se mange Stravasyklister der som ikke kan være med på alle treningene i ukedagene.

Erik Kay og Øyvind Øen Danielsen,
gruppeledere gruppe 3