Årsberetning fra Ritt- og arrangementskomiteen 2016

De siste årene har arrangementsnivået i Frøy vært svært høyt, og 2016 var intet unntak. Selv om vi denne sesongen ikke arrangerte noen nasjonale mesterskap, gjennomførte vi likevel en rekke store sykkelritt. Rittene ble alle gjennomført på en god måte, og med bra tilbakemeldinger fra rytterne som deltok.

Toppbilde: Frøy var teknisk arrangør av Granfondo Don Pedro i Oslo. Dette bildet er fra starten av trimrittet fra Akershus Festning.

Men vi merker oss at summen av alle sykkelritt som er avholdt de siste årene sliter veldig på enkeltindivider i komiteen og andre «ja-medlemmer». Et annet moment her er at vi merket at 2016-sesongen var veldig krevende når det gjaldt å skaffe nok mannskaper til arrangementene.

Problematikken rundt personell og antall ritt er noe vi ser vil være en hovedutfordring for klubben og komiteen i årene som kommer.

Ola-intervju
Ola Brustad smiler alltid – og ekstra mye når han han er speaker for Terrengsykkelrittet. Her intervjuer han vinneren av kvinneklassen, Sunniva Dring – som om mulig var enda mer fornøyd.
Foto © Snorre Veggan

Det er gledelig å konstatere at «Terrengsykkelrittet 2016» ble en suksess. Dette tross at vi hadde en å svært begrenset «arbeidsflate» for rittarenaen på Skullerud. Dette som følge av utbedringene som var gjennomført der; nysådd gress og sykkelløp er ingen god kombinasjon, så det ble en del mer grustrasé på selve arenaområdet enn ønsket. Lars Pettersen skal ha ros for hans arenaplanlegging som måtte løse alle disse problemene.

På den gjennomførte befaringen som Frøy inviterte til i kjølvannet av rittet var det ingen sure miner. Utgangspunktet for suksessen ble også lagt i forbindelse med planleggingen av rittet, herunder løpende god dialog med Bymiljøetaten, NOTS, Østmarkas venner. Både Bymiljøetaten og NOTS har nå innskjerpede forventninger og krav til hvilke stier som kan brukes til ritt i Østmarka, men med gode dialoger får vi til spennende og gode løsninger.

Et annet ritt som bør nevnes spesielt i 2016 er «Granfondo Don Pedro» – Dag Erik Pedersen sitt veldedighetsritt for Kreftforeningen. Fjoråret var første gang en rittet ble avhold i Oslo, og tross en del negativ omtale av rittformen tidligere på året ble rittet gjennomført til ståkarakter med utgangspunkt i praktfulle omgivelser på Akershus festning. Selv om det ble en meget bratt læringskurve og ikke alt fløt, så er det lagt en god basis for kommende rittgjennomføringer.

Det har vært løpende møter i komiteen i løpet av året – i tillegg til en del mailkoordinering. Komiteens oppgaver er i hovedsak følgende:

 • Planlegge og forberede klubbens arrangementer.
 • Innhente nødvendige tillatelser.
 • Bestille og anskaffe nødvendig materiell.
 • Kalle inn tilstrekkelig mannskaper til arrangementene.
 • Lede gjennomføringen av arrangementene og de innkalte mannskaper.

Dugnadsmannskapenes oppgaver har vært: -Løypevakt – Sekretariatsarbeid – Bistand ved start og mål – Rigging før ritt/arrangement – Nedrigging etter ritt/arrangement – Rydding etter arrangement

Ni ritt stod på rittplanen denne sesongen – åtte arrangert. FRØY arrangerte/stilte mannskaper på følgende arrangementer i 2015:

 • 11. mai Kalas Cup, Skullerudstua
 • 28. mai Terrengsykkelrittet, Haraløkka
 • 23. august Region Øst Landeveiscup, Tusenfryd (AVLYST)
 • 30. august Klubbmesterskap fellesstart, Siggerud
 • 1. september Klubbmesterskap tempo, Hvervenbukta
 • 3. september Granfondo Don Pedro, Oslo
 • 7. september Klubbmesterskap terreng, Grønmo
 • 17. september NC/UCI Rundbane, Skullerud
 • 18. september NC/UCI Sprint, Skullerud

Som nevnt innledningsvis har det har stor aktivitet i klubben og i komiteen i 2016. Mange av rittene er krevende både med hensyn til planlegging og gjennomføring, på grunn av krav fra NCF, kommunen og andre. I tillegg er mange av rittene mannskapskrevende.

Komiteen er som alle vet helt avhengig av dugnadshjelp fra alle klubbens medlemmer. Samtidig ser vi at klubben og komiteen er prisgitt innsatsen til en relativt liten gruppe medlemmer, som gang etter gang stiller i nøkkelposisjoner i forbindelse med rittene – TAKK, dere vet hvem dere er!

Av den grunn gjennomførte Ritt- og Arrangementskomitéen et arbeidsseminar på Sørmarka i november. Her diskuterte vi blant annet hvordan vi kan innrette komitéens arbeids bedre samt hvordan vi må få flere ressurspersoner til å påta seg større/mindre roller og oppgaver. Konkrete prosjektledere på de store arrangementene og oppbygging av klubben informasjonsbank er stikkord. Vi kommer til å informere mer om de tiltakene vi har besluttet på et informasjons- og medlemsmøte før sesongstart – som i seg selv også er et tiltak vi ser behov for. Vi kommer til å jobbe videre neste sesong med ytterligere effektiviseringstiltak, herunder effektivisere av dugnadspåmelding, som vi dessverre ikke fikk gjort noe denne sesongen.

Årets klubbmesterskap ble gjennomført i 2016 gjennomført som en komprimert 2+1-ritts arrangement. Det er fortsatt plass til flere deltagere. Det gledelige i år var at vi hadde tandemdeltagere på temporittet. Gratulerer til alle som gjennomførte ett eller flere ritt og til alle klubbmestre i 2016!

Jeg ønsker å rette en STOR takk til alle i Ritt- og Arrangementskomiteen 2016, Sidsel, Trine, Pål, Arne, Lasse, Geir, Finn og Simen! Dere har alle bidratt langt mer enn hva som kan forventes på den ene rittet etter det andre – flere av dere på mer eller mindre alt som er.

Avslutningsvis retter vi en stor takk til alle som har bidratt på våre arrangementer for innsatsen!

Ritt- og arrangementskomiteen 2016
Nina Margrethe Grude, leder