Årsberetning 10-12 år 2016

10-12 års gruppa har gjennomført treninger to ganger i uka på Haraløkka med fire ulike grupper. Inndelingen har vært basert på ferdigheter, alder og motivasjon. Dette har vært første året vi har klart å opprettholde alle 4 gruppene gjennom hele sesongen, takket være åtte dedikerte trenere.

Toppbilde: 10-12års-gruppa var aktiv i 2016.

Gruppeinndelingen har vært viktig for å ha et godt tilbud til alle, uavhengig av nivå. Dette blir også viktig i 2017, da 30 nye 9-åringer er klare for å komme opp i 10-12 årsgruppa.

De fleste deltagerne har hatt veldig bra progresjon, både i tekniske ferdigheter med sykkel, men også kondisjon. Vi har hatt et stabilt deltakerantall på rundt 50 barn gjennom hele sesongen. 40 barn fra 10-12 gruppene har deltatt i ett eller flere Kalas-cup ritt. Mye gode resultater er det, men spesielt morsomt å se representanter fra nedre halvdel av resultatlista også sykler flere ritt.

I tillegg til treningene har vi hatt følgende samlinger:

  • Dagssamling Fiskum NC / Konnerud (April)
  • Dagssamling Haraløkka (Mai)
  • Helgesamling Trysil (Juni)
  • Helgesamling Fagerhøy (August)
  • Helgesamling Østfold (September)

Trenerne har i tillegg hatt to dager med treneropplæring med Aslak Mørstad (Letth). Hovedfokuset var at vi trenere skulle formidle det samme i de enkelte gruppene.

Samlingene er veldig viktig for det sosiale i gruppa. Her blir barna bedre kjent med andre på tvers av normale treningsgrupper.

I tillegg får vi utfordret barna på andre områder innenfor sykling, med bl.a rundbaneritt på Fiskum, «gap’ing» i NC løypa på Konnerud, orientering på Haraløkka, flyt og doseringer i Gullia på Trysil, fjellterreng på Skei, ferdighetspark og pumptrack på Gressvik og BMX i Råde. Lek og moro med sykkel er viktige elementer for å øke tekniske ferdigheter, balanse og interesse for videre deltagelse i Frøy.