Arrangementer og dugnader

Hei alle Frøyere, barn og voksne. Vi er i gang med å planlegge rittsesongen 2013, rittdatoene er klare og DU kan allerede nå melde deg til innsats. Aldergrensen for å være dugnadshjelp er 16 år og for de som er yngre må foreldrene stille opp.

Som medlem av IF FRØY har vi alle et ansvar og ”forpliktelse” til å stille opp på dugnad. Det å arrangere sykkelritt utvikler sykkelsporten.

Vi trenger dugnadshjelp på følgende dager:

  • 8. mai, United Bakeries Cup på Skullerud
  • 19/20. mai, Terrengsykkelrittet på Haraløkka
  • 14. august, United Bakeries Cup på Skullerud
  • 26. august, Oslo Landeveiscup på Tusenfryd
  • 7. september, Norgescup på Haraløkka,(Skullerudrittet)

I tillegg kommer klubbmesterskapene, datoer er ikke fastsatt.

Håper alle medlemmer stiller seg positivt til dette og gir tilbakemelding eller svarer på henvendelser fra klubben da det vil gjøre jobben lettere for alle parter.  Får vi ikke nok frivillige som melder seg vil vi i prinsippet starte med å kalle inn de som ikke var på dugnad i 2012, men alle medlemmer  vil få en e-post fra ritt- og arrangementskomiteen.

Hilsen

Bjørn Strøm (mobil: 91157292) og Finn Sveiven (mobil: 41566927)

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til oss på telefon eller e-post.