All idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning

NIF ga oss som klubb beskjed om å avlyse all idrettsaktivitet onsdag kveld med umiddelbar virkning.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Jeg oppfordrer alle medlemmer til fysisk aktivitet og trening. Å være i bevegelse har en positiv innvirkning på humør og mental helse. Jeg har henvendt meg til NIF for å få retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til utesykling i disse tider med hensyn til antall og avstand men avventer fortsatt svar.

Inntil ny informasjon foreligger så oppfordrer jeg til at vi sykler ute en og en, eventuelt to og to hvis man er i samme husstand.

Helsemyndighetene opplyser om at viruset kan smitte gjennom luften «ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten». Kilde: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus 

Det er også forbud mot organisert idrettsaktivitet hjemlet i smittevernloven, og brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges. Det understreker alvoret i vedtaket som er fattet og derfor skal vi ikke bruke Frøy sine informasjonskanaler som for eksempel Facebook og avtale trening oss i mellom. Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

Dette er en surrealistisk situasjon men jeg er helt sikker på at alle tiltakene i samfunnet vårt vil ha en effekt og at vi etterhvert kan komme tilbake til normale omstendigheter igjen så fort som mulig. 

Morten Winsnes
Leder