Les om en aktiv vår i Jørns nyhetsbrev

I dette nyhetsbrevet til medlemmene, går leder Jørn Michalsen gjennom noe av det som skjer i og rundt IF Frøy våren 2013. Les hans hilsen – og du er mer oppdatert om viktige saker.

Toppbilde: Frøyryttere fint framme i feltet under Follorittet lørdag 11. mai.

Jorn Michalsen

HØY AKTIVITET: Årets sykkelsesong er i full gang, og aktiviteten er høy i alle grupper av IF Frøy. Små og store grønnkledde ryttere er å se på veier og i skogen hver eneste dag. Det gleder meg som leder i klubben å se sykkelgleden medlemmene viser. Ikke minst de aller minste fryder seg over å ta utfordringene på sykkelen. Her er pågangen så stor at vi må begrense antallet nye medlemmer en periode.

FRØY COMP ER I GANG: Den nye landeveissatsingen Frøy Comp skaper også mye entusiasme, og har ført til at flere ryttere nå sykler aktive ritt, som Masters cup. Det har vært et ønske fra klubbens side i mange år, og jeg er glad vi nå er kommet godt i gang. At de sportslige resultatene også gode, gjør det ikke mindre gledelig.

SIKKERHETEN VIKTIGST: Våren er også tiden for å minne om det ansvaret vi som syklister har for å unngå skader på oss selv, våre treningskamerater og andre medtrafikanter. Vi har alt hatt flere stygge ulykker, og det er viktig å presisere at sikkerhet er viktigst av alt. Ta vare på deg selv og de du sykler med, og gjør alt du kan for å unngå farlige situasjoner. Det innebærer også å følge trafikkreglene. En Frøy-syklist sykler ikke på rødt lys, og vi sykler ikke mer enn to i bredden. Våre venner i Rye har fått negativ presseomtale fordi et bilde viste “saueflokksykling”. Jeg håper jeg slipper å forsvare en slik situasjon med frøyere involvert.

TA HENSYN I TERRENGET: Jeg vil også spesielt påpeke det ansvaret våre terrengsyklister har når de ferdes i skogen. Det har i vårt vært en hard kamp for å unngå begrensinger for stisykling. Frøy har engasjert seg sterkt her, Klubben og medlemmene må samtidig ta ansvar for å unngå ødeleggelser i skogen, og ikke være til sjenanse for andre brukere. Husk at i skogen er det syklisten som er den harde trafikanten.

STATUS ETTER ULYKKE: Klubben hadde en meget alvorlig ulykke søndag 21. mai. Syklisten ligger fortsatt hardt skadet på sykehus, og utfallet er usikkert. Klubben følger opp syklisten og hans familie, og har også vært i kontakt med veimyndigheter og Norges Cykelforbund etter ulykken. Klubben vil også se på sikerhetsrutinene og hva vi kan gjøre for å unngå slike hendelser. I denne saken er jeg glad rytteren det gjelder fikk umiddelbar hjelp av treningskamerater som visste hva de burde gjøre.

RITTSESONGEN ER I GANG: Også de som jobber med å arrangere klubbens ritt, har startet sesongen. Onsdag 8. mai avviklet vi United Bakeries Cup med nesten 500 deltakere i regnvær. 2. pinsedag, 20. mai, skal vi nærmere hundre funksjonærer i sving under Terrengsykkelrittet, og før sommerferien skal også tre klubbmesterskap arrangeres. Disse rittene er en viktig del av klubbens virksomhet, og det legges med utrolig mange dugnadstimer. Jeg oppfordrer alle som får innkalling til rittdugnad om å stille opp – og også til å svare på henvendelsene raskt. Det vil lette arbeidet for ritt-og arrangementskomiteen.

EIERSKAP I STYRKEPRØVEN: Årstinget i Oslo Cycklekrets vedtok at klubbene i kretsen skal overta eierskapet til rittet, fordi OCK blir en del av en større region i år. Klubbene får snart tilbud om å tegne aksjer. Jeg mener det er fornuftig av Frøy å kjøpe en vesentlig aksjepost. Slik setter vi pengene klubben har på bok i arbeid for å utvikle sykkelsporten, og avkastningen kan også bli bedre. Saken skal først behandles i styret, og et endelig vedtak vil eventuelt bli fattet på et ekstraordinært årsmøte midt i juni.

RENT IDRETTSLAG: Frøy er nå sertifisert som Rent idrettslag, en sertifiseringsordning som brukes i antidopingsarbeidet. Det gir klubben og våre medlemmer noen forpliktelser, men viser at Frøy tar dette arbeidet alvorlig. Mer info om dette kommer på nettsiden om kort tid.

TOMMEL OPP: Jeg ønsker alle Frøys ryttere en god og sikker sesong videre. Har du spørsmål, kan jeg gjerne kontaktes (se lenke til høyre). Og til slutt: Hils på andre Frøy-ryttere dere møter – og gi gjerne vennlig medtrafikanter en tommel opp om de fortjener det.

PS: Du kan fortsatt melde deg på Frøy og Maxpulse sin tur til sykkel-VM i Italia i vinter. Les mer om turen ved å klikke på lenke til høyre.

Øivind og Steinar
Øyvind Kjellhov (til venstre) og Steinar Knutsen hjelper en deltaker med få startnummer under UB Cup på Skullerud 8.mai.Foto © Haakon Selje