Store utfordringer for IF Frøy, BOC og SK Rye rundt medlemsregister!

Store utfordringer for IF Frøy, BOC og SK Rye rundt medlemsregister!

IF Frøy har gått sammen med BOC og SK Rye og forfattet et brev til NIF hvor vi ønsker oss en dialog med NIF for å kunne komme frem til en løsning der vi kan beholde vårt register for medlemsregistrering etc, som fungerer meget godt både for klubbenes økonomi, våre frivillige og er tilpasset våre behov som sykkelklubb.