Gruppe1

Gruppe 1 er den raskeste turgruppa i Frøy. Gruppa består av ryttere som trener målbevisst og seriøst gjennom hele året. Normalt sett har rytterne jobbet seg opp fra de andre gruppene i Frøy, men også pensjonerte eliteryttere og folk med godt fysisk grunnlag fra andre idrettsgrener, vil føle seg hjemme i denne gruppa. Det forventes at ryttere i Gruppe 1 kan, eller eventuelt raskt lærer seg, hvordan man oppfører seg i rulle under høy fart og i fellesstartsfelt for ikke å skape farlige situasjoner.

Treningsplanen for 2018 følger treningsplanen for Frøy Masters

Det er for 2015 besluttet at vi skal delta i lagkonkurransen på distansen Lillehammer – Oslo i Den Store Styrkeprøven. Styrkeprøven fremstår i år i ny profil og med litt endrede regler i forhold til tidligere år. I lagkonkurransen i Lillehammer - Oslo skal det nå konkurreres med lag bestående av 20 ryttere hvor tiden stopper på 11. rytter i mål, noe som vi tilsi økt fokus på å prestere sammen som gruppe. De 20 beste Frøy rytterne vil stille på 1. laget og laget vil bli tatt ut av lagets kapteiner basert på prestasjoner og innsats under ritt og treninger opp mot rittet. Frøy har imidlertid meldt på 2 lag i lagkonkurransen så det vil dermed også være et godt tilbud til de som ikke kommer med blant de 20 beste.

Rytterne i gruppe 1 skal også skal prege fellesstartritt og kjøre aktivt som lag. Vi skal kjøre organisert, skal gå i brudd og ha en målsetning om å vinne. Generelt vil gruppe 1 ryttere kjøre så mange ritt som mulig. Det vil være naturlig for de som har fylt 30 år å delta i Masters Cup.

Trening

Treningene vil primært følge treningsplanen til Frøy Masters Landevei med eventuelle tilpasninger for de som satser på lagkonkurransen i Styrkeprøven.

Fellestreninger

  • Tirsdag kl 18, oppmøte på Hverven. Lagtempo- eller rulletrening
  • Søndager kl 10 i april, oppmøte på Hverven. Langturer på ca 3 timer med innlagt rulletrening.
  • Forøvrig følger vi Comp sitt treningsprogram

Satsningsritt

  • Enebakk Rundt
  • Nordmarka Rundt
  • Tyrifjorden Rundt
  • Lillehammer-Oslo

Bonusritt

  • Randsfjorden Rundt

Har du ønske om å være med oss i Gruppe 1 så ta kan du kontakte Roger Arenberg via epost - roger.arenberg@aon.no.

Siste fra forumet:

Åpne forumet