Tid for å betale medlemskontingenten for 2017

Mandag 23. januar sendes giroen for medlemskontingent i 2017 ut pr epost. Vi ber om at alle betaler innen fristen.

Dersom du ikke mottar epost om betalingen, eller du har spørsmål, kan du kontakte medlemsservice pr epost via lenken til høyre. Kontingenten er en samme som i 2016:

  • 850 kroner for ordinært medlemsskap
  • 450 for ungdom (10 til 16 år)
  • 150 for barn (til og med ni år)
  • 1100 for familie
  • 250 for støttemedlemsskap

Bestillingen av helårslisens er også åpnet. Alle som hadde lisens i fjor skal ha fått en epost fra Norges Cykleforbund med lenke til bestillingen. Du kan også bestille lisens og finne mer info via lenkene til høyre.

Lisensen vil imidlertid ikke bli godkjent før kontingenten er betalt. Vi ber derfor om at lisensbestilling ikke gjøres før du har betalt kontingenten. Dette for å unngå merarbeid for medlemsservice.

Nytt av året er at du sammen med lisensen også kan bestille en spesialforsikring av sykler og utstyr. Du finner info om dette også via lenke til høyre.