Styrets årsberetning 2015

Aktiviteten i IF Frøy var stor på en rekke områder i 2015. Også dette året leverte klubbens ryttere meget gode resultater, med Trine Hansens VM-gull i tempo for Masters som høydepunktet. Klubben arrangerte NM i rundbane og sprint på en måte som skapte begeistring blant deltakere, kommissærer og representantene for Norges Cykleforbund.

Toppbilde: Trine Hansen jubler på seierspallen etter VM.gull i tempo for kviner 45.49 år. Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen (til høyre), som delte ut medaljene på vegne av det internasjonale sykkelforbundet UCI ser heller ikke misfornøyd ut.
Foto © Jørn Michalsen

Damien-Mallorca
Damien Garcia stakk av med tre priser under første dag av Mallorca Challenge.

Samtidig ble 2015 et krevende år, ikke minst på grunn av uroen som ble skapt da Terrengsykkelrittet ble arrangert i særdeles dårlig vær. Driften av året ga også et betydelig underskudd, noe styret synes er beklagelig, og som må unngås i fremtiden.

Frøy-Bianchi

Sesongen startet meget positivt for kontinentallaget Frøy Bianchi, med flere NM-gull på bane til Anders Oddli. Anders deltok også i EM på bane senere i sesongen.

Laget deltok i store ritt utover våren. Resultatmessig var Mallorca Challenge best. Damien Garcia vant tre priser første dag – som mest aggressive rytter, poengprisen og fjelltrøya. Senere kom Henrik Evensen på podiet som spurtprisvinner.

Blant andre ryttere med resultater nevnes Anders Kristoffersen, som ble nummer sju sammenlagt i Tour Estonia, og Jon Breivold for sin sterke kjøring i Arctic Race.

Utover sesongen ble det jobbet intensivt for å skaffe kontinentallaget et bedre økonomisk fundament – blant annet ved å forsøke å få store sponsorer og gjennom diskusjoner om samarbeid med andre klubber. Dessverre lyktes ikke dette arbeidet. Styret besluttet derfor høsten 2015 at kontinentallaget ikke skal videreføres, og at klubbens elitesatsing skal gjøres på en annen måte.

Dette var fjerde år Frøy organiserte elitesatsingen på landevei gjennom kontinentallag. Laget har under navnene Frøy-Trek og Frøy-Bianchi levert gode resultater både i Norge og internasjonalt. Dessverre endte lagets regnskap med underskudd for sesongen 2015. Dette er første året hvor laget ikke holder seg innenfor de økonomiske rammer og budsjett som er godkjent. Det er flere årsaker til at dette og lagets ledelse tar selvkritikk for dette overforbruket.

Utbetalinger gjort i 2014 (som skulle posteres mot 2015), var ikke med i lagets interne kostnadsoppfølging, og grunnet overgang til nytt regnskapssystem ble dette heller ikke plukket opp av kontrollrutinene. Aktiviteter ble derfor satt i gang på høsten siden man trodde man hadde mer penger enn det man hadde. En av disse aktivitetene var deltakelsen i Arctic Tour of Norway, denne aktiviteten genererte også en inntekt på kroner 45.000,- som laget fikk i ekstra sponsorinntekter for deltakelsen.

Tempo-Trine verdensmester igjen
VM-vinnere_tempo
Frøys medaljevinnere under NM i Masters landevei – her fotografert etter temporittet. Fra venstre Jam Bodin (sølv i tempo og bronse i fellesstart), Trine Hansen (gull i tempo) og Sidsel Grøndalen (bronse i tempo)
Foto © Foto: Jørn Michalsen

IF Frøys masterssatsing ga suksess også i 2015 – med en rekke mesterskapsmedaljer. Trine Hansen ble verdensmester i tempo i klassen 45–49 år for andre år på rad – denne gangen med en margin på åtte tiendeler. Jan Bodin imponerte like mye – med sølv i tempo og bronse i fellesstarte. I fellesstarten gikk han i brudd rett etter start, og satt der helt til mål. Medaljefangsten i VM ble fullført med bronse i tempo til Sidsel Grøndalen. IF Frøy hadde hele ni ryttere med til VM i Masters landevei på Jylland – og hadde med det den største troppen på verdensbasis!

I NM i tempo for Masters ble det gull til Trine Hansen, Jan Bodin og Sidsel Grøndalen, mens Ann Kristin Tøftum og Thomas Jansen tok sølv. I NM fellesstart ble det gull til Wenche Madsen Eriksson, Jan Bodin og Sidsel Grøndalen, sølv til Trine Hansen og bronse til Linda Evensen.

Christin Becker og Linda Evensen var Frøys representanter i nordisk mesterskap i Finland. Chris tok sølv og Linda ble nummer fire i sin klasse.

NM_Medaljevinnee_Masters
Her er de kvinnelige medaljevinnerne under NM i terreng for Masters. I midten står Frøys norske mester Trude Elde, og helt til høyre klubbens sølvvinner Mariama Jammeh.
Foto © Jørn Michalsen

IF Frøy vant Masterscupen sammenlagt på landevei for tredje år på rad. Tilsvarende cup finnes ikke i terrenget, men en uoffisiell utregning viser at Frøy ville vunnet også denne. I NM for Masters rundbane som var en del av terreng-NM Frøy arrangerte, ble det gull til Trude Elde, sølv til Mariama Jammeh og bronse til Thomas Færgestad.

I 2015 ble det for første gang arrangert offisielt NM i Masters Maraton. Jon Flydal ble med sitt gull i menn 35–39 således historisk. Nina Malme Gulbrandsen tok sølv i sin klasse.

NM i terreng

IF Frøy var arrangør av NM i terreng rundbane og sprint, på samme måte som klubben var det i 1995 og 2005. Det ble besluttet å legge arrangementet til Grønmo, der det jobbes for å få etablert anlegg for terrengsykling. Gjennom en imponerende dugnadsinnsats fra mange, ble det etablert helt nye, krevende terrengtraseer som holder internasjonal standard.

NM_frøyrytter
Martine Stenbro i aksjon under NM i rundbane på Grønmo.
Foto © Ola Morken

Terreng-NM ble en suksess, og lovordene var mange fra en rekke hold etter mesterskapet. Det er hyggelig å få høre at «Frøy setter en ny standard» fra sentrale personer i norsk sykling. Bak det gode mesterskapet lå det igjen en dugnadsinnsats som er voldsom. Hele arenaområdet måtte rigges opp og ned før og etter mesterskapet, og det skapte mye ekstraarbeid.

Styret vil rette en stor takk til alle som bidro til å gjøre mesterskapet til en suksess. Rittleder Vidar Handal må trekkes spesielt fram for en enorm arbeidsinnsats og kreativitet. Hans kompetanse var av uvurderlig betydning.

Mesterskapet ga dessverre et betydelig økonomisk underskudd. Dette skyldes i stor grad uforutsette utgifter på grunn av at arenaen var midlertidig, og utgifter til etablering av trase. Selv om underskudd ikke er ønskelig, er styret av den oppfatning av dette underskuddet er vel brukte penger i arbeidet med å etablere Grønmo som et sykkelanlegg.

Terrengsykkelrittet

Den siste lørdagen i mai arrangerte klubben som vanlig Terrengsykkelrittet, dessverre i et forferdelig vær. Dette gjorde at rittet satte tydelige spor i marka, og rittet fikk sterk kritikk fra flere hold.

Både IF Frøy og medarrangør Fri Flyt tok denne kritikken alvorlig. Det ble arrangert en rekke dugnader for å rette opp skader, og det sammen med at naturen selv leger sår, gjør at skadene etter vår mening var relativt små når høsten kom. Representanter fra klubben deltok også i en rekke møter, og vi oppfatter det slik at de fleste etater og organisasjoner er enig med oss.

Det er imidlertid liten tvil om at arrangørene ikke var godt nok forberedt for å takle værsituasjonen som oppsto. Foran rittet i 2016 arbeides det med alternative traseer dersom været blir dårlig. På sikt ønsker vi å flytte arenaområdet til Grønmo, men dette er ikke mulig i år. I 2016 blir start og mål på Skullerud, fordi det er lagt kunstgress der arenaen lå på Haraløkka.

Mange gjorde en stor innsats i etterkant av Terrengsykkelrittet. Styret vil spesielt trekke fram Trude Elde, som både gjennom møtevirksomhet, ved å dokumentere at sårene ble leget og med utallige dugnadstimer var en hovedårsak til at Frøy kom godt ut av saken.

Ny strategi

Styret har i inneværende år arbeidet mye med strategi for IF Frøy for de fem neste årene. Klubben har ikke hatt en slik strategiplan, og styret mener det var en svakhet. Geir Westgaard har ledet arbeidet, som blant annet har bestått av en samling på Sørmarka for styret og andre tillitsvalgte i september, og et medlemsmøte i januar. Strategiplanen legges fram for årsmøtet 16. februar 2016 for endelig behandling og vedtak.

Ny draktleverandør

Et annet viktig oppgave som er gjennomført i 2015 er valg av ny draktleverandør. Øyvin Wormnæs ledet arbeidet med å komme med en innstilling til styret, og flere av klubbens medlemmer var engasjert som testpersoner. Kalas ble valgt som leverandør for perioden til og med 2018.

Skiftet av leverandør betyr også nye rutiner for kjøp av tøy. Bestillingen er nå nettbasert, slik de aller fleste klubber gjør det. Dette har både fordeler og ulemper for medlemmene og for klubben. For sistnevnte er det en ubetinget fordel at klubben slipper å sitte på store lagerbeholdninger med de utleggene det medfører.

Skiftet av draktleverandør og nye modeller, gjør at klubbens varelager av tidligere drakter blir verdt mindre enn det som står i balansen. Disse draktene selges nå til redusert pris. Styret har derfor lagt inn en nedskrivning av verdien i budsjettet for 2016.

Klubbmesterskapene
IMG_8121
Jon Flydal og Henriette Elvrum Handal ble klubbmestre sammenlagt for seniorer i 2015.
Foto © Jørn Michalsen

Klubbmesterskapene ble i år arrangert som «Frøy tredagers», hvor rittene ble avviklet tirsdag, onsdag og torsdag i samme uke. Det ble godt mottatt av deltakerne, og vil om mulig i et tett rittprogram bli gjentatt i år.

Jon Flydal ble klubbmester for menn senior, mens Henriette Handal vant kvinneklassen. Øvrige klassevinnere sammenlagt var Henriette Angelica Bakkeli Götz i K 13-14, Vegard Stokke i M 13-14, Håkon Grude i M 15–16 og Sebastian Kiese i M junior.

På klubbkvelden november fikk Sebastian Kiese vandrepokalen for mest fremgangsrike rytter, mens Jon Breivold fikk pokalen for beste sportslige prestasjon, for sin innsats i Arctic Race. På årsmøtet i februar 2015 ble Espen Hillmann tildelt pokalen for å ha profilert klubben på en positiv måte.

Sykkelanlegg på Grønmo
Klubbmesterskap_Grønmo
Frøy-flagget godt festet i bakken på Grønmo under klubbmesterskapet i terreng.
Foto © Jørn Michalsen

Arbeidet med å få til et sykkelanlegg på Grønmo fortsetter – med NM i terrengsykling som det mest synlige tiltaket. Klubben har arbeidet aktivt for å få til et anlegg, og har hatt en rekke orienteringsmøter med politisk ledelse og aktuelle etater i kommunen.

Jørn Michalsen og Vidar Handal har hatt møter med ledelsen i den nye etaten for Kultur – og idrettsbygg, mens klubbens leder også har møtt byråd for samferdsel Lan Marie Nguyen Berg og byråd for idrett, frivillighet og kultur Rina Mariann Hansen.

I fjor vår inviterte klubben daværende byråd for samferdsel Guri Melby til teknikktrening i Østmarka i regi av Tor Magnus Kolflaath – og hun takket ja. Det er et tiltak klubben ønsker å gjenta med de nåværende byrådene når våren kommer.

Guri2
Byrådsleder Guri Melby var med teknikkgruppene i Frøy og testet ut stisykling.
Foto © Jørn Michalsen

Klubbens planer er positivt mottatt av kommunen, og vi har godt håp om å få realisert et sykkelanlegg på Grønmo. Bymiljøetaten ønsker sterkt at rittaktiviteten i Østmarka skal ha Grønmo som utgangspunkt i fremtiden. Nå avventes beslutning om det blir beredskapsanlegg for politiet på deler av området før planarbeidet kan skyte fart.

Syklingens kår

Klubben har også engasjert seg i arbeidet for å bedre syklistene kår i Oslo, både på landeveien og i marka. Dette gjelder alt fra tilrettelegging for barn og ungdom, tilrettelegging for ritt og trening til generelt bedre forhold for dem som sykler til jobb og for å trene. Oslo kommune satser sterkt på sykkel, men det kreves en bevisstgjøring hos politikerne for å skape forståelse for aktive syklister ønsker og behov. Det er et stykke igjen før teoretisk velvilje gir seg utslag i velvilje i praksis.

Jørn_Abid_Gunnar
Aftenpostens Gunnar Kagge (til høyre) var med syklister fra Frøy – Inkludert stortingsrepresentant Abid Raja og leder Jørn Michalsen – på sykkeltur i august. Det resulterte i flere oppslag i Aftenposten.
Foto © Jørn Michalsen

Klubben har også samarbeidet med Frøy-medlem Abid Raja, som er nestleder i Transportkomiteen på Stortinget. Han har blant annet fått gjennomslag til statlig støtte for å få dekket politiutgifter i landeveisritt for barn og ungdom, og har også levert inn et lovforslag som om det blir vedtatt vil gjøre det bedre både for sykkelrittarrangører og for alle som bruker sykkelen i hverdagen.

Et ledd i dette arbeidet er å gjøre utøvelsen av vår idrett så sikker som mulig. Det innebærer både tiltak blant våre egne ryttere og måten vi oppfører oss på når vi trener, men også arbeid for å skape best mulig vilkår. Styret mener dette arbeidet er viktig. Hvert enkelt medlem i klubben skal være «Den gode Frøy-rytter».

Klubben har 803 medlemmer pr 31. desember 2015.

Økonomi

Regnskapet viser et betydelig underskudd i driften, noe styret synes er meget beklagelig. En stor del av underskuddet kommer fra NM i terrengsykkel – inkludert «prøve-NM og opparbeidelse av NM-løypa – og styret synes det er en fornuftig bruk av klubbens midler, fordi det er en del av arbeidet med å etablere sykkelanlegg på Grønmo. I regnskapet ligger også ca. 70.000 kroner brukt til innkjøp av telt, bannere, beachflagg og annet utstyr klubben vil ha glede av i mange år.

Resten av underskuddet er ikke like fornuftig, og styret tar selvkritikk på dette. En del av forklaringen er nødvendig skifte av regnskapssystem, noe som gjorde at utgifter for kontinentallaget for 2015, men betalt mot slutten av 2014, ikke ble utgiftsført før mot slutten av året.

Styret vil styrke regnskapskontrollen fremover, og vil som et ledd i dette også komme med rutiner med strammere frister for levering av utgiftsbilag.

Samtidig er noe av årsaken til underskuddet at en del av inntektene ble lavere enn forventet. Å skaffe inntekter fra sponsorer og samarbeidspartnere er vanskelig, og klubben må tenke nytt for å kunne forbedre denne viktige delen av klubbens drift.

Styret vil takke alle som har bidratt til klubbens drift i 2015. I løpet av året har klubbens medlemmer og tillitsvalgte lagt ned mange tusen ubetalte dugnadstimer for å drifte klubben sportslig, administrativt og som rittarrangør – til en verdi av mange millioner kroner. IF Frøy har behov for den innsatsen også i 2016 og i årene fremover.

Jørn Michalsen    
Haakon Selje Vidar Handal Geir Westgaard
Espen Hillmann Wenche Madsen Eriksson Christin Becker
 Lene Østberg  Nina Grude  Bjørn Strøm
Representasjon

Kørn Michalsen er leder i Region Øst i Norges Cykleforbund.
Ivar Kjellhov er leder i Oslo Cyklekrets, som er under avvikling.
Jørn Michalsen er styremedlem og Lene Østberg varamann i styret i ISU i Østensjø bydel.
Espen Hillmann og Sidsel Grøndalen representerte IF Frøy på årstinget til Region Øst i NCF.
Jørn Michalsen er medlem av valgkomiteen i NCF.
Øyvin Wormnæs og Christin Becker er fra 2016 medlemmer i Mastersutvalget i NCF.

Tillitsvalgte IF Frøy i 2015
Lene
Lene Østberg fotografert under avslutningen av Trollstigrittet .
Foto © Kyrre Rørstad

Jørn Michalsen, leder

Haakon Selje,nestleder

Espen Hillmann, nestleder/leder landeveiskomiteen

Lene Østberg, sekretær

Wenche Madsen Eriksson, kasserer

Vidar Handal, leder terrengkomiteen

Nina M. Grude, leder ritt- og arrangementskomité

Christin Becker, materialforvalter/klær

Geir Westgaard, leder rekrutteringskomiteen

Bjørn Strøm, sponsorkomiteen

Ola Jorde, vararepresentant

Terrengkomiteen
Vidar Handal, leder
Øyvin Wormnæs, kontakt senior
Mette Simonsen Vollset. kontakt kvinner
Kari-Ann Ånensen, hovedtrener Frøy Kids
Trude Elde. hovedtrener ungdom
Berit Bakken, oppmann 6–9 år
Mette Ekeland, oppmann 10–12 år
Frank Solheim, påmelder

Landeveiskomiteen
Espen Hillmann, leder
Hans Petter Kiese, kontakt junior og ungdom
Phan Åge Haugård, ungdomsansvarlig landevei
Geir Tresselt, koordinator turgruppene
Viktor Lorentz, kontakt gruppe 1
Roger Arenberg, kontakt gruppe 1
Geir Westgaard, kontakt gruppe 2
Steinar Rød Nilsen, kontakt gruppe 2
Øyvind Øen Danielsen, kontakt gruppe 3
Håkon Dreyer, kontakt gruppe 3
Erik Kay, kontakt gruppe 3
Gunnar Sundal, kontakt gruppe 4
Hans Ivar Aalerud ,kontakt gruppe 4
Jan Bodin, masterskontakt
Bjørn Ole Langø, masterskontakt
Terje Hullstein kontakt Frøy comp
Jan Bodin kontakt Frøy comp

Medlemsservice
Sidsel Grøndalen

Kommissæransvarlig
Pål Gulliksen

Ritt- og arrangementskomiteen
Nina M. Grude, leder
Ørjan Faye Holm, logistikk- og transportansvarlig
Sidsel Grøndalen, skretariatsansvarlig
Trond Larsen, løypeansvarlig terreng (NM)
Tor Otto Strøm, løypeansvarlig terreng (NM)
Finn Sveiven, mannskapsansvarlig
Pål Olsen, medlem
Trine Hansen, medlem
Lasse Johansen, medlem
Arne Hanssen, medlem
Steinar Forsmo, medlem
Simen Tollersrud, medlem
Geir Akselsen, medlem (klubbmesterskap tempo)

Sponsorkomiteen
Bjørn Strøm, leder
Pearse Connoly, medlem
Espen Hillmann, medlem
Svein Kristian Jørgensen, medlem

Revisorer
Pål Gulliksen
Terje Hullstein
Sven Kristian Jørgensen

Webansvarlig
Per Allan Johansson

Representanter til årsmøter i NCF, OCK, Region Øst og øvrige organer
Styret gis fullmakt til å peke ut disse.

Valgkomité
Liv Runa Strømsheim, leder
Jan Bodin, medlem
Steinar Rød Nilsen, medlem
Lorentz Tanner, medlem
Morten Johansen, medlem
Glenn Roar Berge, medlem