Rekrutteringskomiteens beretning 2015

Antall medlemmer for 2015 i IF Frøy er stabilt.

Rekrutteringsansvarlig har jobbet med fadderordningen på landevei. Møte med alle faddere er avholdt og opplegget er forbedret med standardisert (klubbens historie, sikkerhet på sykkel etc.) informasjon til nye ryttere. Klubben har nå som policy at alle nye medlemmer skal innom ordningen. Vi opplever at fadderordningen blir godt mottatt. Fadderordningen vil bli videreført i 2016.

Rekrutteringsansvarlig har jobbet med annen koordinering i grupper og mellom grupper for å sikre gode tilbud for nye og gamle medlemmer. Det svares på epost fra nye medlemmer og andre som lurer på forskjellig i forhold til aktiviteter i klubben. Antall henvendelser er blitt mindre. Vi tror dette er et resultat av kvaliteten på hjemmesiden, med lettere tilgjengelig informasjon.

Rekrutteringsansvarlig har utarbeidet seminar opplegget og gjennomføring av seminaret for Frøy 2020 (IF Frøy strategi for 2020) høsten 2015. Resultat av arbeidet er oppsummert i strategi dokumentet Frøy 2020.

Rekrutteringsansvarlig har også vært ansvarlig for Politiattester for klubbmedlemmer som jobber med barn og ungdom. Alle vurderte ble godkjent.

Geir Westgaard,
rekrutteringsansvarlig